Aspose.Slides for Python via Java

Python PowerPoint API för presentationer

Skapa, läs, ändra och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer med Python utan någon extern programvara.

  Download Free Trial

Aspose.Slides för Python via Java är ett Python-bibliotek som låter dig skapa, ändra och konvertera PowerPoint-presentationer i Python. Den stöder alla presentationselement som bilder, tidigare, text, diagram, tabeller, bilder och mer. Den erbjuder också många avancerade funktioner som sammansättning, kloning, delning, jämförelse och utskrift av presentationer. Den fungerar utan några beroende och kan bearbeta tusentals presentationer på kort tid.

Varför välja Aspose.Slides för Python via Java?

Aspose.Slides för Python via Java erbjuder många fördelar jämfört med andra lösningar för PowerPoint-automatisering, som:

 • Tvärplattformskompatibilitet: Aspose.Slides för Python via Java stöder flera plattformar. Du kan använda Aspose.Slides för Python via Java på Windows, Linux, macOS och andra operativsystem.
 • Enkel integration och distribution: Aspose.Slides för Python via Java är ett fristående bibliotek som inte kräver att Microsoft Office eller någon annan programvara installeras på ditt system. Du kan enkelt integrera Aspose.Slides för Python via Java med dina befintliga applikationer och distribuera den på valfri server eller molnmiljö.
 • Kraftfulla funktioner och funktionalitet: Aspose.Slides för Python via Java tillhandahåller en rik uppsättning funktioner och funktioner för att arbeta med PowerPoint-presentationer, som att skapa och ändra bilder, lägga till och redigera former, text, bilder, animationer, övergångar , diagram, tabeller och andra element, tillämpa teman och layouter, infoga ljud och video, exportera och skriva ut presentationer, exportera till video och mycket mer.
 • Hög prestanda och kvalitet: Aspose.Slides för Python via Java ger hög prestanda och kvalitetsresultat för bearbetning av PowerPoint-presentationer. Du kan bearbeta tusentals presentationer på några minuter, utan att kompromissa med utmatningens trohet och noggrannhet.
 • Kostnadsfria prov- och licensalternativ: Aspose.Slides för Python via Java erbjuder en gratis testversion som du kan ladda ner och använda i 30 dagar, utan några begränsningar. Du kan också välja mellan olika licensalternativ som passar dina behov och budget, såsom utvecklare, webbplats, OEM och molnlicenser.

Avancerade Python PowerPoint API-funktioner

Skapa eller klona befintliga bilder från mallar

Arbeta med PowerPoint-tabeller via API

Applicera eller ta bort skyddet på tidigare

Lägg till Excel-diagram som OleObjects till bilder

Skapa former och lägg till text till former på bilder

Hantera text- och formformatering

Generera presentationer från databasen

Skriv ut presentationer på en fysisk skrivare

Systemkrav

Aspose.Slides för Python via Java är ett plattformsoberoende API. Det kan köras på Windows, Unix/Linux och Mac-plattformar med följande program installerade:
 • JDK 1.8 eller högre
 • Python 3.7 eller högre
 • JPype1 1.5.0 eller senare (JPype har testats på Java-versioner från 1.8 till 11)

Hur man installerar

Använd PyPI för att installera vårt Python-bibliotek för presentationsbehandling från PyPI-arkivet:

pip install aspose-slides-java

Hur man skapar en ny PowerPoint-presentation i Python

I exemplet nedan har vi lagt till en rektangel till den första bilden av presentationen.

      	
import jpype
import asposeslides

jpype.startJVM()

from asposeslides.api import Presentation, SaveFormat, ShapeType

pres = Presentation()
slide = pres.getSlides().get_Item(0)
slide.getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 50, 150, 300, 200)
pres.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx)

jpype.shutdownJVM()
      
    

Hur man slår samman presentationer i Python

Denna Python-kod visar hur du slår samman presentationer:

      
import jpype
import asposeslides

jpype.startJVM()

from asposeslides.api import Presentation, SaveFormat

pres1 = Presentation("pres1.pptx");
pres2 = Presentation("pres2.pptx");

for i in range(pres2.getSlides().size()):
  pres1.getSlides().addClone(pres2.getSlides().get_Item(i));

pres1.save("combinedPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

jpype.shutdownJVM()
      
    

Hur man importerar presentation från PDF i Python. Konvertera PDF till PPT, Konvertera PDF till PPTX, Konvertera PDF till ODP

Denna Python-kod demonstrerar PDF till PowerPoint-konverteringsprocessen:

      
import jpype
import asposeslides

jpype.startJVM()

from asposeslides.api import Presentation, SaveFormat

pres = Presentation();

pres.getSlides().removeAt(0);
pres.getSlides().addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");

pres.save("outputPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

jpype.shutdownJVM()
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till PDF i Python

Denna Python-kod visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till ett PDF-dokument med standardalternativen. Den resulterande filen är ett PDF-dokument med högsta kvalitetsnivåer

      
import jpype
import asposeslides

jpype.startJVM()

from asposeslides.api import Presentation, SaveFormat

pres = Presentation("PowerPoint.pptx");

pres.save("PPTX-to-PDF.pdf", SaveFormat.Pdf);

jpype.shutdownJVM()
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till JPG i Python. Konvertera PPT till JPG, Konvertera PPTX till JPG, Konvertera ODP till JPG

Följande exempel visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till en uppsättning JPEG-bilder.

      
import jpype
import asposeslides

jpype.startJVM()

from asposeslides.api import Presentation
from javax.imageio import ImageIO
from java.io import File

pres = Presentation("pres.pptx");

format_name = "PNG"

for i in range(pres.getSlides().size()):
  buffImage = pres.getSlides().get_Item(i).getThumbnail(2, 2)
  ImageIO.write(buffImage, format_name, File("image_java" + str(i) + ".png"))

jpype.shutdownJVM()
      
    
  

Support and Learning Resources