Aspose.Slides for Python via .NET

Python PowerPoint API för presentationer. Python PPTX, PPT

Skapa, läs, skriv, modifiera, slå samman, klona, ​​skydda och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer i Python utan någon extern programvara.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för Python via .NET är ett kraftfullt klassbibliotek för att arbeta med eller bearbeta presentationer. Med den här produkten kan applikationer och utvecklare läsa, redigera eller manipulera och konvertera PowerPoint-presentationer (PPT, PPTX) och presentationer i andra format (ODP) utan tredjepartsapplikationer eller beroenden.

Aspose.Slides för Python via. NET tillhandahåller dessa populära funktioner:

 • Laddar, öppnar och visar presentationer.
 • Redigera presentationer.
 • Konvertera presentationer till PDF, Word, JPG, HTML, GIF, SVG och många andra format.
 • Rendering och utskrift av presentationer.
 • Kryptering och dekryptering av presentationer; lösenordsskyddande presentationer och ta bort lösenord.
 • Manipulera presentationsenheter, såsom huvudbilder, former, diagram, bildramar, ljudramar, videoramar, OLE, VBA-makron, animationer, etc.
 • Och många fler funktioner.

Python är ett mycket populärt språk som ser mycket användning i vanliga applikationer, webbutveckling, forskning och akademiska uppgifter, dataanalys, etc. Av denna anledning är Aspose.Slides-teamet stolta över att kunna erbjuda < strong>Aspose.Slides för Python via .NET till python-gemenskapen.

Avancerade Python PowerPoint API-funktioner

Skapa eller klona bilder från mallar

Arbeta med PowerPoint-tabeller via API

Applicera eller ta bort skyddet på former

Lägg till Excel-diagram som OleObjects till bilder

Stöd för länkade OleObjects

Skapa presentationer från databasen

Skydda presentationer och resulterande PDF

Skriv ut presentationer på en fysisk skrivare

Skapa och anpassa diagram

Systemkrav

Hur man installerar

Använd pip för att installera vårt Python-bibliotek för presentationsbearbetning från PyPI-arkivet

:
pip install aspose.slides

Skapa ny PowerPoint-presentation. Python PPTX, PPT eller ODP

I exemplet nedan har vi lagt till en rad i presentationens första bild.

      
import aspose.slides as slides

# Instantiate a Presentation object that represents a presentation file
with slides.Presentation() as presentation:
  slide = presentation.slides[0]
  slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.LINE, 50, 150, 300, 0)
  presentation.save("NewPresentation_out.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)
      
    

Slå samman presentationer: Python PPTX, PPT eller ODP

Denna Python-kod visar hur du slår samman presentationer:

      
import aspose.slides as slides

with slides.Presentation("Presentation1.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("Presentation2.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
    pres1.save("combined.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)
      
    

Importera presentation från PDF: Python PPTX, PPT eller ODP

Denna Python-kod demonstrerar PDF till PowerPoint-konverteringsprocessen:

      
import aspose.slides as slides

with slides.Presentation() as pres:
  pres.slides.remove_at(0)
  pres.slides.add_from_pdf("welcome-to-powerpoint.pdf")
  pres.save("OutputPresentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)
      
    

Konvertera PowerPoint till PDF med standardalternativ: Python PPTX, PPT eller ODP till PDF

Den här pythonkoden visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till ett PDF-dokument med standardalternativen. Den resulterande filen är ett PDF-dokument med högsta kvalitetsnivåer

      
import aspose.slides as slides

# Instantiate a Presentation object that represents a PPT file
presentation = slides.Presentation("PowerPoint.ppt")

# Save the presentation as PDF
presentation.save("PPT-to-PDF.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)
      
    

Konvertera PowerPoint till JPG: Python PPTX, PPT eller ODP till JPEG

Följande exempel visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till en uppsättning JPEG-bilder.

      
import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

pres = slides.Presentation("pres.pptx")

for sld in pres.slides:
  bmp = sld.get_thumbnail(1, 1)
  bmp.save("Slide_{num}.jpg".format(num=str(sld.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)
      
    

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om PowerPoint API:er.

 
 
Visa fallstudier