Konvertera Image till PDF i Python

Höghastighets- och plattformsoberoende Python-bibliotek som hjälper till att utveckla applikationer med möjligheten att skapa, slå samman, inspektera eller konvertera Microsoft PowerPoint- och OpenOffice-presentationsfiler utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Konvertera Image till PDF i Python

Aspose.Slides för Python via .NET är ett kraftfullt Python-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera Image till PDF. Genom att använda Aspose.Slides för Python via .NET kan alla utvecklare eller applikationer konvertera Image till PDF-filer med bara några rader Python-kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides for Python snabbt Image-filer till PDF-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera Image till PDF och många andra filformat

Konvertera Image till PDF med Python

För att konvertera Image till PDF måste du skapa en presentation från filen Image och spara den som PDF.

Python-kod för att konvertera Image till PDF


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation() as pres:
    slide = pres.slides[0]
    image = pres.images.add_image(drawing.Bitmap(dataDir+ "image.png"))
	slide.shapes.add_picture_frame(slides.ShapeType.RECTANGLE, 10, 10, 100, 100, image)
    pres.save("index.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Hur man konverterar Image till PDF med Aspose.Slides för Python API

Det här är stegen för att konvertera Image till PDF i Python.

  1. Installera Aspose.Slides for Python via .NET .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.

  3. Öppna källfilerna Image i Python.

  4. Spara resultatet som PDF-fil.

Gratis onlinekonverterare

Hur man konverterar PPT till HTML i Python

Konvertera Image till andra format som stöds

Du kan också konvertera Image och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan