Slå samman PPTX-filer till ODP i Python

Höghastighets- och plattformsoberoende Python API som hjälper till att utveckla applikationer med möjligheten att skapa, slå samman, inspektera eller konvertera Microsoft PowerPoint- och OpenOffice-presentationsfiler utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Slå samman PPTX till ODP i Python

Aspose.Slides for Python via .NET är ett kraftfullt Python-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att kombinera flera PPTX-presentationer. När du slår samman en presentation med en annan, kombinerar du effektivt deras bilder i en enda presentation för att få en fil. Aspose.Slides låter dig slå samman två presentationer på olika sätt. Du får slå samman presentationer med alla deras former, stilar, texter, formatering, kommentarer, animationer etc. utan att behöva oroa dig för förlust av kvalitet eller data.

Slå samman PPTX-filer till ODP med Python

För att slå samman PowerPoint-presentationer måste du klona bilderna från en presentation till den andra.

Python-kod för att slå samman flera PPTX till en enda ODP-fil


import aspose.slides as slides


with slides.Presentation("presentation1.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("presentation2.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
  pres1.save("presentation.odp", slides.export.SaveFormat.ODP)

Hur man slår samman PPTX till ODP med Aspose.Slides för Python API

Det här är stegen för att slå samman två PPTX-filer och spara resultatet som ODP i Python.

 1. Installera Aspose.Slides for Python via .NET .

  pip install aspose.slides
  

 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Python-projekt.

  import aspose.slides as slides
  

 3. Öppna källfilerna PPTX i Python.

  pres1 = slides.Presentation('pres1.pptx')
  pres2 = slides.Presentation('pres2.pptx')
  

 4. Kombinera PPTX-filer med metoden add_clone .

  for slide in pres2.slides:
    pres1.slides.add_clone(slide)
  

 5. Spara presentationen och få resultatet som en enda ODP-fil.

  pres1.save("presentation.odp", slides.export.SaveFormat.ODP)
  

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python