Aspose.Slides  for SharePoint

SharePoint PowerPoint-lösning

Hantera och konvertera PowerPoint-presentationer i SharePoint.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för SharePoint för att hantera och konvertera PowerPoint-filer i SharePoint. Aspose.Slides, som en SharePoint PowerPoint-lösning, kan enkelt importera vanliga Microsoft-presentationsformat inklusive PPT, POT, PPS, PPTX, POTX och PPSX, och kan exportera dessa format till PDF-, TIFF- och XPS-filer. Använd alla SharePoint PPT-funktioner utan att Microsoft PowerPoint Automation behövs.

Aspose.Slides för SharePoint fungerar med Windows SharePoint Services WSS 3.0 och Microsoft Office SharePoint Server 2007, 2010 och 2013.

SharePoint Presentation Conversion App Funktioner

Konvertera PowerPoint-filer från SharePoint-dokumentbibliotek

Ställ in teckenstorlek för individuell förklaring

Skapa aktiediagram och få diagrambild

Ställ in avrundade gränser för diagramområdet

Ändra färg på kategorier i serier

Ställ in teckensnittsegenskaper för diagramdatatabell

Få standard tabellbakgrund

Storlek representerar egenskapen för bubbeldiagram

Döljer vänster bildminiatyrfönster i genererad PPT

Externa Excel-arbetsböcker stöds

Ställ in sökväg för arbetsbok för extern datakälla

Begränsa åtkomst till lokalt filsystem när ett dokument öppnas

Konvertera PowerPoint-presentationer till flera format

Aspose.Slides för SharePoint konverterar presentationer från ditt SharePoint-dokumentbibliotek till många populära dokumentutbytesformat. Aspose.Slides för SharePoint stöder vanliga presentationsformat som inmatningsformat och kan exportera till presentationsformat såväl som PDF, TIFF och XPS.

Enkel och lätt installation

Aspose.Slides för SharePoint är tillgängligt som ett ZIP-arkiv. Packa upp ZIP-filen till den lokala enheten på MOSS 7.0- eller WSS 3.0-servern och kör setup.exe för att installera för användning. Så enkelt är det!

Microsoft PowerPoint Automation – Behövs inte

Aspose.Slides för SharePoint är byggd med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft PowerPoint på maskinen för att fungera med konvertering av PowerPoint-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft PowerPoint-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.