แปลง SVG เป็น PNG ใน Java

Java Library ความเร็วสูงและข้ามแพลตฟอร์มที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยความสามารถในการสร้าง รวม ตรวจสอบ หรือแปลงไฟล์งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint และ OpenOffice โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ เช่น Microsoft หรือ Open Office, Adobe PDF

แปลง SVG เป็น PNG ใน Java

Aspose.Slides สำหรับ Java เป็นไลบรารี Java ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างและจัดการไฟล์งานนำเสนอ นอกจากนี้ ยังมีวิธีที่ยืดหยุ่นในการแปลง SVG เป็น PNG เมื่อใช้ Aspose.Slides สำหรับ Java นักพัฒนาหรือแอปพลิเคชันใดๆ ก็สามารถแปลงไฟล์ SVG เป็น PNG ด้วยโค้ด Java เพียงไม่กี่บรรทัด

ในฐานะ API การประมวลผลเอกสารสมัยใหม่ Aspose.Slides สำหรับ Java จะส่งออกไฟล์ SVG เป็นรูปแบบไฟล์ PNG ได้อย่างรวดเร็ว ไลบรารี Aspose PowerPoint ช่วยให้คุณแปลง SVG เป็น PNG และรูปแบบไฟล์อื่นๆ อีกมากมาย

แปลง SVG เป็น PNG โดยใช้ Java

หากต้องการแปลง SVG เป็น PNG คุณจะต้องสร้างงานนำเสนอจากไฟล์ SVG และบันทึกเป็น PNG

โค้ด Java สำหรับแปลง SVG เป็น PNG


Presentation pres = new Presentation();
try {
  String svgContent = new String(Files.readAllBytes(Paths.get("image.svg")));
  ISvgImage svgImage = new SvgImage(svgContent);
  IPPImage ppImage = pres.getImages().addImage(svgImage);
  pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 
			ppImage.getWidth(), ppImage.getHeight(), ppImage);
  Dimension size = new Dimension(960, 720);
  for (int index = 0; index < pres.getSlides().size(); index++)
  {
    ISlide slide = pres.getSlides().get_Item(index);
    BufferedImage bufferedImage = slide.getThumbnail(size);
    ImageIO.write(bufferedImage, "PNG", new File("image_java_" + index + ".png"));
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

วิธีแปลง SVG เป็น PNG โดยใช้ Aspose.Slides สำหรับ Java API

นี่คือขั้นตอนในการแปลง SVG เป็น PNG ใน Java

 1. ติดตั้ง Aspose.Slides สำหรับ Java

 2. เพิ่มการอ้างอิงไลบรารี (นำเข้าไลบรารี) ไปยังโปรเจ็กต์ Java ของคุณ

 3. เปิดซอร์สไฟล์ SVG ใน Java

 4. บันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์ PNG

ตัวแปลงออนไลน์ฟรี

วิธีแปลง PPT เป็น HTML ใน Python

แปลง SVG เป็นรูปแบบอื่นที่รองรับ

คุณยังสามารถแปลง SVG และบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่นๆ ดูรูปแบบที่รองรับทั้งหมดด้านล่าง