แก้ไข PDF ใน C#

.NET API ข้ามแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ไข PDF โดยใช้รหัส C# บน NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono หรือ Xamarin Platforms

แก้ไข PDF โดยใช้ Aspose.Slides

Aspose.Slides สำหรับ .NET เป็นไลบรารี .NET ที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้เพื่อจัดการและแก้ไขงานนำเสนอ เอกสาร PDF และไฟล์อื่นๆ คุณสามารถแก้ไขเอกสาร PDF ได้โดยเพิ่มบรรทัดข้อความใหม่เข้าไป

แก้ไข PDF ใน C#

เมื่อใช้ Aspose.Slides สำหรับ .NET คุณจะเพิ่มข้อความบรรทัดใหม่ลงในเอกสาร PDF โดยใช้โค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดได้

รหัส C# สำหรับแก้ไข PDF

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  pres.Slides.RemoveAt(0); // remove default empty slide
  pres.Slides.AddFromPdf("doc.pdf");

  AutoShape shape = (AutoShape)pres.Slides[0].Shapes[0];
  shape.TextFrame.Text = "New text";

  pres.Save("doc.pdf", SaveFormat.Pdf);
}

วิธีแก้ไข PDF ใน C#

 1. ติดตั้ง Aposose.Slides สำหรับ .NET ดู การติดตั้ง

 2. เพิ่มไลบรารีเป็นข้อมูลอ้างอิงในโครงการของคุณ

 3. สร้างอินสแตนซ์ของคลาสการนำเสนอ

 4. โหลดเอกสาร PDF ที่คุณต้องการแก้ไข

 5. เพิ่มบรรทัดใหม่ของข้อความ

 6. บันทึกไฟล์ PDF ที่เปลี่ยนแปลง

แก้ไขไฟล์อื่นๆ

คุณยังสามารถแก้ไขไฟล์ในรูปแบบอื่นๆ