รวมไฟล์ PPTX เข้ากับ POTM เข้าด้วยกันใน Python

Python API ความเร็วสูงและข้ามแพลตฟอร์มที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยความสามารถในการสร้าง ผสาน ตรวจสอบ หรือแปลงไฟล์งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint และ OpenOffice โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ เช่น Microsoft หรือ Open Office, Adobe PDF

รวม PPTX เป็น POTM ใน Python

Aspose.Slides for Python via .NET เป็นไลบรารี Python อันทรงพลังสำหรับการสร้างและจัดการไฟล์การนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีวิธีที่ยืดหยุ่นในการรวม PPTX การนำเสนอหลายรายการเข้าด้วยกัน เมื่อคุณรวมงานนำเสนอหนึ่งเข้ากับอีกงานนำเสนอหนึ่ง แสดงว่าคุณกำลังรวมสไลด์ของพวกเขาในงานนำเสนอเดียวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับไฟล์หนึ่ง Aspose.Slides ช่วยให้คุณสามารถรวมสองงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้ คุณสามารถผสานงานนำเสนอกับรูปร่าง สไตล์ ข้อความ การจัดรูปแบบ ความคิดเห็น ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียคุณภาพหรือข้อมูล

รวมไฟล์ PPTX เข้ากับ POTM โดยใช้ Python

ในการผสานงานนำเสนอ PowerPoint คุณจะต้องโคลนสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกงานนำเสนอหนึ่ง

รหัสหลามสำหรับรวมหลาย ๆ PPTX เป็นไฟล์เดียว POTM


import aspose.slides as slides


with slides.Presentation("presentation1.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("presentation2.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
  pres1.save("presentation.potm", slides.export.SaveFormat.POTM)

วิธีผสาน PPTX กับ POTM โดยใช้ Aspose.Slides สำหรับ Python API

นี่คือขั้นตอนในการรวมไฟล์ PPTX สองไฟล์เข้าด้วยกัน และบันทึกผลลัพธ์เป็น POTM ใน Python

 1. ติดตั้ง Aspose.Slides for Python via .NET

  pip install aspose.slides
  

 2. เพิ่มการอ้างอิงไลบรารี (นำเข้าไลบรารี) ไปยังโครงการ Python ของคุณ

  import aspose.slides as slides
  

 3. เปิดไฟล์ต้นฉบับ PPTX ใน Python

  pres1 = slides.Presentation('pres1.pptx')
  pres2 = slides.Presentation('pres2.pptx')
  

 4. รวมไฟล์ PPTX โดยใช้วิธีการ add_clone

  for slide in pres2.slides:
    pres1.slides.add_clone(slide)
  

 5. บันทึกงานนำเสนอและรับผลลัพธ์เป็นไฟล์เดียว POTM

  pres1.save("presentation.potm", slides.export.SaveFormat.POTM)
  

รวมไฟล์ PDF ออนไลน์

วิธีผสาน PDF ใน Python

ส่งออก PPTX เป็นรูปแบบอื่นที่รองรับ

คุณยังสามารถรวม PPTX และบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ดูรูปแบบที่รองรับทั้งหมดด้านล่าง