Java’da PPT’yi düzenleyin

Java kodunu kullanarak PPT’yi düzenlemek için yüksek hızlı ve platformlar arası Java kitaplığı

Aspose.Slides kullanarak PPT'yi düzenleyin

Aspose.Slides for Java , sunumları işlemek ve düzenlemek için kullanılan güçlü bir Java kitaplığıdır. Yeni bir metin satırı ekleyerek bir PPT sunumunu düzenleyebilirsiniz.

Java'da PPT'yi düzenleyin

Aspose.Slides for Java kullanarak, yalnızca birkaç satır kodla bir PPT belgesine yeni bir metin satırı ekleyebilirsiniz.

PPT'yi düzenlemek için Java kodu


Presentation pres = new Presentation("pres.ppt");
try {
  ISlide slide = pres.getSlides().get_Item(0);
  IAutoShape shape = slide.getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 50);
  shape.getTextFrame().setText("New text");

  pres.save("pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java'da PPT nasıl düzenlenir

 1. Aspose.Slides for Java‘yı kurun. Bakınız Kurulum .

 2. Kütüphaneyi projenize referans olarak ekleyin.

 3. Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun.

 4. Düzenlemek istediğiniz PPT sunumunu yükleyin.

 5. Yeni bir metin satırı ekleyin.

 6. Değiştirilen PowerPoint dosyasını kaydedin.

Diğer dosyaları düzenle

Diğer formatlardaki dosyaları da düzenleyebilirsiniz.