PNG JPG BMP TIFF PPT
Aspose.Slides for Java

Java’da PPT Formatlarını Ayrıştırma

Microsoft veya Adobe PDF gibi herhangi bir yazılım kullanmadan sunucu tarafı Aspose.Slides for Java API’lerini kullanarak yerel ve yüksek performanslı PPT belge ayrıştırma.

Java Kullanarak PPT Dosyasını Ayrıştırma

PPT dosyasını ayrıştırmak için kullanacağız

Aspose.Slides for Java

Java platformu için zengin özelliklere sahip, güçlü ve kullanımı kolay bir ayrıştırma API’si olan API. En son sürümünü doğrudan adresinden indirebilirsiniz.

Maven

ve pom.xml dosyasına aşağıdaki konfigürasyonları ekleyerek Maven tabanlı projenize kurun.

depo


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Java'da PPT Dosyalarını Ayrıştırma Adımları

Aspose.Slides for Java API’leri ile basit bir belge ayrıştırma sadece birkaç satır kodla yapılabilir.

 1. Sunum sınıfını başlatarak PPT dosyasını yükleyin.

 2. İlk slayt metin çerçevelerini alın.

 3. Her paragraf bölümü boyunca döngü yapın.

 4. Metin, yazı tipi vb. gibi gerekli çıktıları alın.

sistem gereksinimleri

Aspose.Slides for Java, tüm büyük platformlarda ve İşletim Sistemlerinde destekler. Lütfen aşağıdaki ön koşullara sahip olduğunuzdan emin olun.

 • Microsoft Windows veya JSP/JSF Uygulaması ve Masaüstü Uygulamaları için Java Runtime Environment ile uyumlu bir işletim sistemi.
 • Aspose.Slides for Java’nın en son sürümünü doğrudan şu adresten edinin: Maven .
 

PPT Dosyalarını Ayrıştırma - Java

//Load PPT file
Presentation pptPresentation = new Presentation("demo.ppt");
try{
  //Get an Array of TextFrameEx objects from the first slide
  ITextFrame[] textFramesSlideOne = SlideUtil.getAllTextBoxes(pptPresentation.getSlides().get_Item(0));

  //Loop through the Array of TextFrames
  for (int i = 0; i < textFramesSlideOne.length; i++){
    //Loop through paragraphs in current TextFrame
    for (IParagraph para : textFramesSlideOne[0].getParagraphs()){
      //Loop through portions in the current Paragraph
      for (IPortion port : para.getPortions()){
        //Display text in the current portion
        System.out.print(port.getText());

        //Display font height of the text
        System.out.print(port.getPortionFormat().getFontHeight());

        //Display font name of the text
        System.out.print(port.getPortionFormat().getLatinFont().getFontName());
      }
    }
  }
} finally {
  if (pptPresentation != null) pptPresentation.dispose();
}
//Similarly extarcting text from the Whole Presentation
//Use getAllTextFrames(pptPresentation, true) method and Iterate through Array  

  
 
 • Aspose.Slides for Java API hakkında

  Aspose.Slides API, Microsoft PowerPoint belgelerini okumak, yazmak, değiştirmek ve PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP ve diğer çeşitli formatlara dönüştürmek için kullanılabilir. Sıfırdan yeni dosyalar oluşturabilir ve bunları ilgili desteklenen biçimlerde kaydedebilirsiniz. Aspose.Slides, sunumlar, slaytlar ve öğeler oluşturmak, ayrıştırmak veya değiştirmek için bağımsız bir API’dir ve Microsoft veya OpenOffice gibi herhangi bir yazılıma bağlı değildir.

  Online PPT Parser Live Demos

  Extract text and images from PPT documents right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPT files.
    It will be parsed instantly.

  PPT PPT Dosya Biçimi nedir

  A file with PPT extension represents PowerPoint file that consists of a collection of slides for displaying as SlideShow. It specifies the Binary File Format used by Microsoft PowerPoint 97-2003. A PPT file can contain several different types of information such as text, bulleted points, images, multimedia and other embedded OLE objects. Microsoft came up with newer file format for PowerPoint, known as PPTX, from 2007 onwards that is based on Office OpenXML and is different from this binary file format. Several other application programs such as OpenOffice Impress and Apple Keynote can also create PPT files.

  Daha Fazla Oku

  Desteklenen Diğer Ayrıştırma Belgeleri

  Java kullanarak, dahil olmak üzere diğer formatları kolayca ayrıştırabilirsiniz.

  ODP (OpenDocument Sunum Formatı)
  PPTX (Açık XML sunum Formatı)