PPT’yi C# ile düzenleyin

NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono veya Xamarin Platformlarında C# kodu kullanarak PPT’yi düzenlemek için güçlü platformlar arası .NET API’si

Aspose.Slides kullanarak PPT'yi düzenleyin

Aspose.Slides for .NET , sunumları işlemek ve düzenlemek için kullanılan güçlü bir .NET kitaplığıdır. Yeni bir metin satırı ekleyerek bir PPT sunumunu düzenleyebilirsiniz.

PPT'yi C# ile düzenleyin

Aspose.Slides for .NET kullanarak, yalnızca birkaç satır kodla bir PPT belgesine yeni bir metin satırı ekleyebilirsiniz.

PPT'yi düzenlemek için C# kodu

using (Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt"))
{
  AutoShape shape = (AutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  shape.TextFrame.Text = "New text";
  presentation.Save("pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
}

C#'ta PPT nasıl düzenlenir?

 1. Aspose.Slides for .NET‘i kurun. Bakınız Kurulum .

 2. Kütüphaneyi projenize referans olarak ekleyin.

 3. Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun.

 4. Düzenlemek istediğiniz PPT sunumunu yükleyin.

 5. Yeni bir metin satırı ekleyin.

 6. Değiştirilen PowerPoint dosyasını kaydedin.

Diğer dosyaları düzenle

Diğer formatlardaki dosyaları da düzenleyebilirsiniz.