PPT PPTX ODP PDF
Aspose.Slides  for .NET

Powerpoint, PDF, PPT veya diğer belgeleri C# ile birleştirin

Sunucu tarafı API’lerini kullanarak sunumları birleştirmek için kendi .NET uygulamalarınızı oluşturun.