Python’da HTML öğesini PDF biçimine dönüştürün

Microsoft veya Open Office, Adobe PDF gibi herhangi bir yazılım kullanmadan Microsoft PowerPoint ve OpenOffice sunum dosyalarını oluşturma, birleştirme, inceleme veya dönüştürme becerisine sahip uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olan yüksek hızlı ve platformlar arası Python Kitaplığı.

Python'da HTML öğesini PDF biçimine dönüştürün

Aspose.Slides for Python via .NET , sunum dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için güçlü bir Python kitaplığıdır. Ayrıca, HTML biçimini PDF biçimine dönüştürmek için esnek yollar sağlar. Aspose.Slides for Python via .NET ile herhangi bir geliştirici veya uygulama, yalnızca birkaç satırlık Python koduyla HTML dosyalarını PDF dosyalarına dönüştürebilir.

Modern bir belge işleme API’si olarak Aspose.Slides for Python, HTML dosyalarını hızlı bir şekilde PDF dosya biçimlerine aktarır. Aspose PowerPoint kitaplığı, HTML biçimini PDF biçimlerine ve diğer birçok dosya biçimine dönüştürmenize izin verir

Python kullanarak HTML biçimini PDF biçimine dönüştürün

HTML dosyasını PDF biçimine dönüştürmek için, HTML dosyasından Sunu oluşturmanız ve onu PDF olarak kaydetmeniz gerekir.

HTML biçimini PDF biçimine dönüştürmek için Python kodu


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation() as pres:
  with open(dataDir + "file.html", "rt") as stream:
    data = stream.read()
  pres.slides.add_from_html(data)
  pres.save("index.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Aspose.Slides for Python API kullanarak HTML biçimini PDF biçimine dönüştürme

Bunlar, Python’da HTML biçimini PDF biçimine dönüştürme adımlarıdır.

 1. Aspose.Slides for Python via .NET yükleyin.

 2. Python projenize bir kitaplık referansı ekleyin (kütüphaneyi içe aktarın).

 3. Kaynak HTML dosyalarını Python’da açın.

 4. Sonucu PDF dosyası olarak kaydedin.

Ücretsiz Çevrimiçi Dönüştürücü

Python’da PPT’yi HTML’ye Dönüştürme

HTML biçimini Desteklenen Diğer Biçimlere Dönüştürün

Ayrıca HTML dosyasını dönüştürebilir ve diğer dosya biçimlerine kaydedebilirsiniz. Aşağıda desteklenen tüm biçimleri görün