Python’da PPTX dosyalarını JPG ile birleştirin

Microsoft veya Open Office, Adobe PDF gibi herhangi bir yazılım kullanmadan Microsoft PowerPoint ve OpenOffice sunum dosyalarını oluşturma, birleştirme, inceleme veya dönüştürme becerisine sahip uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olan yüksek hızlı ve platformlar arası Python API.

Python'da PPTX öğesini JPG ile birleştir

Aspose.Slides for Python via .NET sunum dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için güçlü bir Python kitaplığıdır. Ayrıca, birden çok PPTX sunumunu birleştirmek için esnek yollar sağlar. Bir sunuyu diğeriyle birleştirdiğinizde, tek bir dosya elde etmek için slaytlarını tek bir sunuda etkili bir şekilde birleştirirsiniz. Aspose.Slides, iki sunumu farklı şekillerde birleştirmenize olanak tanır. Kalite veya veri kaybı konusunda endişelenmenize gerek kalmadan tüm şekilleri, stilleri, metinleri, biçimlendirmeleri, yorumları, animasyonları vb. ile sunuları birleştirebilirsiniz.

Python kullanarak PPTX dosyalarını JPG ile birleştirin

PowerPoint sunumlarını birleştirmek için slaytları bir sunumdan diğerine kopyalamanız gerekir.

Birden çok PPTX dosyasını tek bir JPG dosyasına birleştirmek için Python kodu


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation1.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("presentation2.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
  for slide in pres1.slides:
    slide.get_thumbnail(2, 2).save("presentation_slide_{0}.jpg".format(str(slide.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)

Aspose.Slides for Python API kullanılarak PPTX ile JPG arasında nasıl birleştirilir

Bunlar, iki PPTX dosyasını birleştirme ve sonucu Python’da JPG olarak kaydetme adımlarıdır.

 1. Aspose.Slides for Python via .NET yükleyin.

  pip install aspose.slides
  

 2. Python projenize bir kitaplık referansı ekleyin (kütüphaneyi içe aktarın).

  import aspose.slides as slides
  

 3. Kaynak PPTX dosyalarını Python’da açın.

  pres1 = slides.Presentation('pres1.pptx')
  pres2 = slides.Presentation('pres2.pptx')
  

 4. PPTX dosyalarını add_clone yöntemini kullanarak birleştirin.

  for slide in pres2.slides:
    pres1.slides.add_clone(slide)
  

 5. Sunumu kaydedin ve sonucu tek JPG dosyası olarak alın.

  for slide in pres1.slides:
    slide.get_thumbnail(2, 2).save("presentation_slide_{0}.jpg".format(str(slide.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)
  

PDF Dosyalarını Çevrimiçi Birleştirme

Python’da PDF Nasıl Birleştirilir

PPTX öğesini Desteklenen Diğer Biçimlere Dışa Aktarın

Ayrıca PPTX öğesini birleştirebilir ve diğer dosya biçimlerine kaydedebilirsiniz. Aşağıda desteklenen tüm biçimleri görün