DOCX JPG PDF XML POTX
 Product Family
XPS

Chuyển đổi POTX sang XPS qua C ++

Chuyển đổi POTX sang XPS hiệu suất cao bằng thư viện C ++ mà không cần cài đặt Microsoft PowerPoint.

Cách chuyển đổi POTX sang XPS bằng C ++

Để chuyển đổi POTX sang XPS, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho C ++

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C ++. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Các bước chuyển đổi POTX sang XPS qua C ++

Các nhà phát triển C ++ có thể dễ dàng chuyển đổi tệp POTX sang XPS chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp POTX bằng Aspose.Slides cho Đối tượng trình bày C ++.
 2. Gọi phương thức Save ().
 3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra với phần mở rộng tệp (XPS).
 4. Tệp XPS sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định.
 5. Mở tệp XPS trong chương trình tương thích.

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi C ++, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với C ++ Runtime Environment dành cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides cho C ++ DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã nguồn chuyển đổi POTX sang XPS C ++

// Load the POTX.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.potx");
// Save in XPS format.
prs->Save(u"convertedFile.xps", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Xps);
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi POTX thành XPS

  Hãy thử ứng dụng MP4 To MP3 miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POTX thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  POTX TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  POTX TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  POTX TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POTX TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POTX TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  POTX TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POTX TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POTX TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  POTX TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  POTX TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POTX TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POTX TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POTX TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  POTX TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  POTX TO XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng)