DOCX JPG PDF XML PPS
 Product Family
PPT

Chuyển đổi PPS sang PPT qua C ++

Chuyển đổi PPS sang PPT hiệu suất cao bằng thư viện C ++ mà không cần cài đặt Microsoft PowerPoint.

Cách chuyển đổi PPS sang PPT bằng C ++

Để chuyển đổi PPS sang PPT, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho C ++

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C ++. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Các bước chuyển đổi PPS sang PPT qua C ++

Các nhà phát triển C ++ có thể dễ dàng chuyển đổi tệp PPS sang PPT chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp PPS bằng Aspose.Slides cho Đối tượng trình bày C ++.
 2. Gọi phương thức Save ().
 3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra với phần mở rộng tệp (PPT).
 4. Tập tin PPT sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định.
 5. Mở tệp PPT trong chương trình tương thích.

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi C ++, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với C ++ Runtime Environment dành cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides cho C ++ DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã nguồn chuyển đổi PPS sang PPT C ++

// Load the PPS.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pps");
// Save in PPT format.
prs->Save(u"convertedFile.ppt", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Ppt);
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPS thành PPT

  Hãy thử ứng dụng MP4 To MP3 miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi PPS thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

  PPS TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  PPS TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  PPS TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  PPS TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  PPS TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  PPS TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  PPS TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  PPS TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  PPS TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  PPS TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  PPS TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  PPS TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  PPS TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  PPS TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  PPS TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  PPS TO XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng)
  PPS TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)