DOCX JPG PDF XML PPTX
 Product Family
POT

Chuyển đổi PPTX sang POT thông qua C ++

Chuyển đổi PPTX sang POT hiệu suất cao bằng thư viện C ++ mà không cần cài đặt Microsoft PowerPoint.

Cách chuyển đổi PPTX sang POT bằng C ++

Để chuyển đổi PPTX thành POT, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho C ++

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C ++. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Các bước chuyển đổi PPTX sang POT qua C ++

Các nhà phát triển C ++ có thể dễ dàng chuyển đổi tệp PPTX sang POT chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp PPTX bằng Aspose.Slides cho Đối tượng trình bày C ++.
 2. Gọi phương thức Save ().
 3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra với phần mở rộng tệp (POT).
 4. Tập tin POT sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định.
 5. Mở tệp POT trong chương trình tương thích.

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi C ++, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với C ++ Runtime Environment dành cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides cho C ++ DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã nguồn chuyển đổi PPTX sang POT C ++

// Load the PPTX.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pptx");
// Save in POT format.
prs->Save(u"convertedFile.pot", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pot);
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPTX thành POT

  Hãy thử ứng dụng MP4 To MP3 miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi PPTX thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  PPTX TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  PPTX TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  PPTX TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  PPTX TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  PPTX TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  PPTX TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  PPTX TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  PPTX TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  PPTX TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  PPTX TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  PPTX TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  PPTX TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  PPTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  PPTX TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  PPTX TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  PPTX TO XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng)
  PPTX TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)