DOCX JPG PDF XML ODP
 Product Family
PDF

Chuyển đổi ODP sang PDF qua Java

Chuyển đổi ODP sang PDF Java để chuyển đổi một hoặc nhiều trang sang PDF bằng thư viện Java tại chỗ.

Cách chuyển đổi ODP sang PDF bằng Java

Để hiển thị ODP sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho Java

API là một API chuyển đổi giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng Java. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp từ

Maven

và cài đặt nó trong dự án dựa trên Maven của bạn bằng cách thêm các cấu hình sau vào pom.xml.

Kho


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Các bước chuyển đổi ODP sang PDF qua Java

Các nhà phát triển Java có thể dễ dàng chuyển đổi tệp ODP sang PDF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp ODP bằng một phiên bản của lớp Trình bày
 2. Gọi phương thức Presentation.save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat
 3. Tệp PDF sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã mẫu chuyển đổi Java, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với Môi trường thời gian chạy Java cho Ứng dụng JSP / JSF và Ứng dụng máy tính để bàn.
 • Tải phiên bản mới nhất của Aspose.Slides cho Java trực tiếp từ Maven.
 

Mã nguồn chuyển đổi ODP sang PDF Java

// instantiate a Presentation object that represents a ODP file
Presentation presentation = new Presentation("template.odp");
// save the presentation as PDF
presentation.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);  
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi ODP thành PDF

  Hãy thử ứng dụng miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PPT sang PDF

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi ODP thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

  ODP TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  ODP TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  ODP TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  ODP TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  ODP TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  ODP TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  ODP TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  ODP TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  ODP TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  ODP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  ODP TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  ODP TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  ODP TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  ODP TO SWF (Định dạng SWF)
  ODP TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  ODP TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)