DOCX JPG PDF XML OTP
 Product Family
SVG

Chuyển đổi OTP sang SVG qua Java

Chuyển đổi OTP sang SVG Java để chuyển đổi một hoặc nhiều trang sang SVG bằng cách sử dụng thư viện Java tại chỗ.

Cách chuyển đổi OTP thành SVG bằng Java

Để hiển thị OTP cho SVG, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho Java

API là một API chuyển đổi giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng Java. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp từ

Maven

và cài đặt nó trong dự án dựa trên Maven của bạn bằng cách thêm các cấu hình sau vào pom.xml.

Kho


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Các bước chuyển đổi OTP sang SVG qua Java

Các nhà phát triển Java có thể dễ dàng chuyển đổi tệp OTP sang SVG chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp OTP bằng một phiên bản của lớp Trình bày
 2. Gọi phương thức Presentation.save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat
 3. Tệp SVG sẽ được lưu tại đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã mẫu chuyển đổi Java, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với Môi trường thời gian chạy Java cho Ứng dụng JSP / JSF và Ứng dụng máy tính để bàn.
 • Tải phiên bản mới nhất của Aspose.Slides cho Java trực tiếp từ Maven.
 

Mã nguồn chuyển đổi OTP sang SVG Java

// instantiate a Presentation object that represents a OTP file
Presentation pres = new Presentation("template.otp");
try {
  // Access the first slide
  ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

  // Create a memory stream object
  FileOutputStream svgStream = new FileOutputStream("output.svg");

  // Create SVG image of slide and save in memory stream
  sld.writeAsSvg(svgStream);

  svgStream.close();
} catch (IOException e) {
} finally {
  pres.dispose();
}   
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi OTP thành SVG

  Hãy thử ứng dụng Editor miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi OTP thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  OTP TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  OTP TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  OTP TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  OTP TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  OTP TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  OTP TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  OTP TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  OTP TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  OTP TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  OTP TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  OTP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  OTP TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  OTP TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  OTP TO SWF (Định dạng SWF)
  OTP TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  OTP TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)