DOCX JPG PDF XML PPSM
 Product Family
PPT

Chuyển đổi PPSM sang PPT qua Java

Chuyển đổi PPSM sang PPT Java để chuyển đổi một hoặc nhiều trang sang PPT bằng cách sử dụng thư viện Java tại chỗ.

Cách chuyển đổi PPSM sang PPT bằng Java

Để hiển thị PPSM thành PPT, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho Java

API là một API chuyển đổi giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng Java. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp từ

Maven

và cài đặt nó trong dự án dựa trên Maven của bạn bằng cách thêm các cấu hình sau vào pom.xml.

Kho


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Các bước chuyển đổi PPSM sang PPT qua Java

Các nhà phát triển Java có thể dễ dàng chuyển đổi tệp PPSM sang PPT chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp PPSM với một phiên bản của lớp Trình bày
 2. Gọi phương thức Presentation.save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat
 3. Tệp PPT sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã mẫu chuyển đổi Java, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với Môi trường thời gian chạy Java cho Ứng dụng JSP / JSF và Ứng dụng máy tính để bàn.
 • Tải phiên bản mới nhất của Aspose.Slides cho Java trực tiếp từ Maven.
 

Mã nguồn chuyển đổi PPSM sang PPT Java

// instantiate a Presentation object that represents a PPSM file
Presentation presentation = new Presentation("template.ppsm");
// save the presentation as PPT
presentation.save("output.ppt", SaveFormat.Ppt);  
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPSM thành PPT

  Hãy thử ứng dụng Text To Gif miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi PPSM thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  PPSM TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  PPSM TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  PPSM TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  PPSM TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  PPSM TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  PPSM TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  PPSM TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  PPSM TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  PPSM TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  PPSM TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  PPSM TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  PPSM TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  PPSM TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  PPSM TO SWF (Định dạng SWF)
  PPSM TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  PPSM TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)