HTML JPG PDF XML ODP
 Product Family
TIFF

Chuyển đổi ODP sang TIFF qua C#

Xuất tệp PowerPoint® ODP sang TIFF trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Cách chuyển đổi ODP sang TIFF bằng C#

Để chuyển đổi ODP sang TIFF, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi ODP sang TIFF qua C#

Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp ODP sang TIFF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp ODP với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức Save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.Tiff dưới dạng tham số

 3. Tệp TIFF sẽ được lưu tại đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi ODP sang TIFF C#

// instantiate a Presentation object that represents a ODP file
var presentation = new Presentation("template.odp");
// save the presentation as TIFF
presentation.Save("output.tiff", SaveFormat.Tiff); 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi ODP thành TIFF

  Hãy thử ứng dụng Video miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi ODP thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

  ODP TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  ODP TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  ODP TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  ODP TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  ODP TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  ODP TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  ODP TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  ODP TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  ODP TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  ODP TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  ODP TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  ODP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  ODP TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  ODP TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  ODP TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  ODP TO SWF (Định dạng SWF)
  ODP TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)