HTML JPG PDF XML OTP
 Product Family
PDF

Chuyển đổi OTP sang PDF qua C#

Xuất tệp PowerPoint® OTP sang PDF trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Cách chuyển đổi OTP sang PDF bằng C#

Để chuyển đổi OTP sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi OTP sang PDF qua C#

Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp OTP sang PDF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp OTP với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức Lưu trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.Pdf làm tham số

 3. Tệp PDF sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi từ OTP sang PDF C#

// instantiate a Presentation object that represents a OTP file
var presentation = new Presentation("template.otp");
// save the presentation as PDF
presentation.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf); 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi OTP thành PDF

  Hãy thử ứng dụng miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PPT sang PDF

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi OTP thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  OTP TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  OTP TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  OTP TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  OTP TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  OTP TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  OTP TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  OTP TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  OTP TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  OTP TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  OTP TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  OTP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  OTP TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  OTP TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  OTP TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  OTP TO SWF (Định dạng SWF)
  OTP TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  OTP TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)