HTML JPG PDF XML POTM
 Product Family
PPT

Chuyển đổi POTM sang PPT qua C#

Xuất tệp PowerPoint® POTM sang PPT trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Cách chuyển đổi POTM sang PPT bằng C#

Để chuyển đổi POTM sang PPT, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi POTM sang PPT qua C#

Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp POTM sang PPT chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp POTM với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức Save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.Ppt dưới dạng tham số

 3. Tệp PPT sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi POTM sang PPT C#

// instantiate a Presentation object that represents a POTM file
var presentation = new Presentation("template.potm");
// save the presentation as PPT
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt); 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi POTM thành PPT

  Hãy thử ứng dụng Collage miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POTM thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

  POTM TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  POTM TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  POTM TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POTM TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POTM TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  POTM TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POTM TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POTM TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  POTM TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  POTM TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POTM TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POTM TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POTM TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POTM TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POTM TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  POTM TO SWF (Định dạng SWF)
  POTM TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  POTM TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)