HTML JPG PDF XML POTX
 Product Family
SVG

Chuyển đổi POTX sang SVG qua C#

Xuất tệp PowerPoint® POTX sang SVG trên .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platform

Cách chuyển đổi POTX sang SVG bằng C#

Để chuyển đổi POTX thành SVG, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi POTX sang SVG qua C#

Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp POTX sang SVG chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp POTX với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức Lưu trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.Svg làm tham số

 3. Tệp SVG sẽ được lưu tại đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi POTX sang SVG C#

using (Presentation pres = new Presentation("template.potx"))
{
  for (var index = 0; index < pres.Slides.Count; index++)
  {
    ISlide slide = pres.Slides[index];

    using (FileStream fileStream = new FileStream($"slide-{index}.svg", FileMode.Create, FileAccess.Write))
    {
      slide.WriteAsSvg(fileStream);  
    }
  }
} 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi POTX thành SVG

  Hãy thử ứng dụng Editor miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POTX thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  POTX TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  POTX TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  POTX TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POTX TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POTX TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  POTX TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POTX TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POTX TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  POTX TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  POTX TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POTX TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POTX TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POTX TO SWF (Định dạng SWF)
  POTX TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  POTX TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)