HTML JPG PDF XML PPSM
 Product Family
PPTM

Chuyển đổi PPSM sang PPTM qua C#

Xuất tệp PowerPoint® PPSM sang PPTM trên .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platform

Cách chuyển đổi PPSM sang PPTM bằng C#

Để chuyển đổi PPSM sang PPTM, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi PPSM sang PPTM qua C#

Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp PPSM sang PPTM chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp PPSM với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức Lưu trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.Pptm làm tham số

 3. Tệp PPTM sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi PPSM sang PPTM C#

// instantiate a Presentation object that represents a PPSM file
var presentation = new Presentation("template.ppsm");
// save the presentation as PPTM
presentation.Save("output.pptm", SaveFormat.Pptm); 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPSM thành PPTM

  Hãy thử ứng dụng Editor miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi PPSM thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  PPSM TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  PPSM TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  PPSM TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  PPSM TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  PPSM TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  PPSM TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  PPSM TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  PPSM TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  PPSM TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  PPSM TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  PPSM TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  PPSM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSM TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  PPSM TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  PPSM TO SWF (Định dạng SWF)
  PPSM TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  PPSM TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)