HTML JPG PDF XML PPTM
 Product Family
HTML

Chuyển đổi PPTM sang HTML qua C#

Xuất tệp PowerPoint® PPTM sang HTML trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Cách chuyển đổi PPTM sang HTML bằng C#

Để chuyển đổi PPTM sang HTML, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi PPTM sang HTML qua C#

Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp PPTM sang HTML chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp PPTM với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức Save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.Html làm tham số

 3. Tệp HTML sẽ được lưu tại đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi PPTM sang HTML C#

// instantiate a Presentation object that represents a PPTM file
var presentation = new Presentation("template.pptm");
// save the presentation as HTML
presentation.Save("output.html", SaveFormat.Html); 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPTM thành HTML

  Hãy thử ứng dụng miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PPT sang HTML

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi PPTM thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê dưới đây.

  PPTM TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  PPTM TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  PPTM TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  PPTM TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  PPTM TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  PPTM TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  PPTM TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  PPTM TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  PPTM TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  PPTM TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  PPTM TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  PPTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTM TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  PPTM TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  PPTM TO SWF (Định dạng SWF)
  PPTM TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  PPTM TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)