HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Chuyển đổi POTM sang BMP trong PHP

Thư viện PHP PowerPoint mạnh mẽ để chuyển đổi POTM sang BMP

Chuyển đổi POTM sang BMP trong PHP

Bạn cần chuyển đổi tệp POTM thành BMP theo cách lập trình? Sử dụng * Aspose.Slides cho PHP qua Java * , bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng POTM sang BMP chỉ với một vài dòng mã PHP .

Là một API xử lý bản trình bày hiện đại, Aspose.Slides for PHP tạo BMP từ POTM một cách nhanh chóng. Kiểm tra chất lượng của chuyển đổi POTM sang BMP ngay trong [browser] của bạn ( https://products.aspose.app/slides/conversion) . Thư viện Aspose PowerPoint PPTX cho phép bạn chuyển đổi tệp POTM sang nhiều định dạng phổ biến.

Bạn có thể cài đặt thư viện từ Composer bằng lệnh sau:

Bảng điều khiển / Thiết bị đầu cuối

> composer require aspose/slides 

Cách chuyển đổi POTM sang BMP trong PHP

Đây là các bước để chuyển đổi tệp POTM thành BMP bằng PHP.

 1. Tải tệp POTM bằng một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat. {To_format} làm tham số

 3. Tệp POTM sẽ được lưu tại đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi PHP, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 1. Cài đặt PHP 7, thêm đường dẫn đến PHP vào biến hệ thống PATH và đặt allow_url_include thành On trong tệp php.ini.
 2. Cài đặt JRE 8. Đặt biến môi trường JAVA_HOME làm đường dẫn đến vị trí JRE đã cài đặt.
 3. Cài đặt Apache Tomcat 8.0 (xem thêm ).
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi PHP từ POTM sang BMP


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.potm");
try
{
  for ($i = 0; $i < java_values($pres->getSlides()->size()); $i++)
  {
    $bmp = $pres->getSlides()->get_Item($i)->getThumbnail(2, 2);
    $imageio = new Java("javax.imageio.ImageIO");
    $javafile = new Java("java.io.File", "slide_". $i .".bmp");
    $imageio->write($bmp, "BMP", $javafile);
  }
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Lưu POTM dưới dạng BMP trong PHP

  Sử dụng ứng dụng miễn phí để xem trình diễn về quá trình chuyển đổi POTM sang BMP.

  Free App to Convert POTM to BMP

  Try our free Video app

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POTM sang nhiều định dạng tệp khác. Xem các chuyển đổi được hỗ trợ khác bên dưới

  POTM TO FODP (Bản trình bày XML phẳng OpenDocument)
  POTM TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POTM TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POTM TO JPG (Hình ảnh JPEG)
  POTM TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POTM TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POTM TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  POTM TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  POTM TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POTM TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POTM TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTM TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POTM TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POTM TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  POTM TO SWF (Định dạng SWF)
  POTM TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  POTM TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)