HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Chuyển đổi POTX sang PDF trong PHP

Thư viện PHP PowerPoint mạnh mẽ để chuyển đổi POTX sang PDF

Chuyển đổi POTX sang PDF trong PHP

Bạn cần chuyển đổi tệp POTX thành PDF theo cách lập trình? Sử dụng * Aspose.Slides cho PHP qua Java * , bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng POTX sang PDF chỉ với một vài dòng mã PHP .

Là một API xử lý bản trình bày hiện đại, Aspose.Slides for PHP tạo PDF từ POTX một cách nhanh chóng. Kiểm tra chất lượng của chuyển đổi POTX sang PDF ngay trong [browser] của bạn ( https://products.aspose.app/slides/conversion) . Thư viện Aspose PowerPoint PPTX cho phép bạn chuyển đổi tệp POTX sang nhiều định dạng phổ biến.

Bạn có thể cài đặt thư viện từ Composer bằng lệnh sau:

Bảng điều khiển / Thiết bị đầu cuối

> composer require aspose/slides 

Cách chuyển đổi POTX sang PDF trong PHP

Đây là các bước để chuyển đổi tệp POTX thành PDF bằng PHP.

 1. Tải tệp POTX bằng một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat. {To_format} làm tham số

 3. Tệp POTX sẽ được lưu tại đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi PHP, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 1. Cài đặt PHP 7, thêm đường dẫn đến PHP vào biến hệ thống PATH và đặt allow_url_include thành On trong tệp php.ini.
 2. Cài đặt JRE 8. Đặt biến môi trường JAVA_HOME làm đường dẫn đến vị trí JRE đã cài đặt.
 3. Cài đặt Apache Tomcat 8.0 (xem thêm ).
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi PHP từ POTX sang PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.potx");
try
{
  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Lưu POTX dưới dạng PDF trong PHP

  Sử dụng ứng dụng miễn phí để xem trình diễn về quá trình chuyển đổi POTX sang PDF.

  Free App to Convert POTX to PDF

  Try our free Video app

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POTX sang nhiều định dạng tệp khác. Xem các chuyển đổi được hỗ trợ khác bên dưới

  POTX TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  POTX TO FODP (Bản trình bày XML phẳng OpenDocument)
  POTX TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POTX TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POTX TO JPG (Hình ảnh JPEG)
  POTX TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POTX TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POTX TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  POTX TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POTX TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POTX TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POTX TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  POTX TO SWF (Định dạng SWF)
  POTX TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  POTX TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)