HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Chuyển đổi OTP sang PDF bằng Python

Thư viện PowerPoint Python mạnh mẽ để chuyển đổi OTP sang PDF

Chuyển đổi OTP sang PDF bằng Python

Bạn cần lập trình chuyển đổi tệp OTP sang PDF? Sử dụng * Aspose.Slides cho Python qua .NET * , bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng OTP sang PDF chỉ với một vài dòng mã Python.

Là một API xử lý bản trình bày hiện đại, Aspose.Slides for Python tạo PDF từ OTP một cách nhanh chóng. Kiểm tra chất lượng của chuyển đổi OTP sang PDF ngay trong [trình duyệt] của bạn ( https://products.aspose.app/slides/conversion) . Thư viện Aspose PowerPoint PPTX cho phép bạn chuyển đổi các tập tin OTP sang nhiều định dạng phổ biến.

Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau:

Bảng điều khiển / Thiết bị đầu cuối

> pip install aspose.slides

Cách chuyển đổi OTP sang PDF bằng Python

Đây là các bước để chuyển đổi tệp OTP sang PDF bằng Python.

 1. Tải tệp OTP với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.PDF làm tham số

 3. Tệp OTP sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi Python, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm ).
 • Python 3.5 trở lên
 • Aspose.Slides cho Python được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi từ OTP sang PDF Python


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.otp") as presentation:
  presentation.save("presentation.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)
 
 • Lưu OTP dưới dạng PDF bằng Python

  Sử dụng ứng dụng miễn phí để xem trình diễn về quy trình chuyển đổi OTP sang PDF.

  Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi OTP thành PDF

  Hãy thử ứng dụng miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PPT sang PDF

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi OTP sang nhiều định dạng tệp tin khác. Xem các chuyển đổi được hỗ trợ khác bên dưới

  OTP TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  OTP TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  OTP TO FODP (Bản trình bày XML phẳng OpenDocument)
  OTP TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  OTP TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  OTP TO JPG (Hình ảnh JPEG)
  OTP TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  OTP TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  OTP TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  OTP TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  OTP TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  OTP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  OTP TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  OTP TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  OTP TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  OTP TO SWF (Định dạng SWF)
  OTP TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  OTP TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)