HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Chuyển đổi POT sang PNG bằng Python

Thư viện PowerPoint Python mạnh mẽ để chuyển đổi POT sang PNG

Chuyển đổi POT sang PNG bằng Python

Bạn cần lập trình chuyển đổi tệp POT sang PNG? Sử dụng * Aspose.Slides cho Python qua .NET * , bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng POT sang PNG chỉ với một vài dòng mã Python.

Là một API xử lý bản trình bày hiện đại, Aspose.Slides for Python tạo PNG từ POT một cách nhanh chóng. Kiểm tra chất lượng chuyển đổi POT sang PNG ngay trong [trình duyệt] của bạn ( https://products.aspose.app/slides/conversion/ppt-to-png) . Thư viện PPTX của Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi các tập tin POT sang nhiều định dạng phổ biến.

Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau:

Bảng điều khiển / Thiết bị đầu cuối

> pip install aspose.slides

Cách chuyển POT sang PNG bằng Python

Đây là các bước để chuyển đổi tệp POT sang PNG bằng Python.

 1. Tải tệp POT với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.PNG làm tham số

 3. Tệp POT sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi Python, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm ).
 • Python 3.5 trở lên
 • Aspose.Slides cho Python được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi Python POT sang PNG


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.pot") as presentation:
  for slide in presentation.slides:
    slide.get_thumbnail(2, 2).save("presentation_slide_{0}.png".format(str(slide.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.png)
 
 • Lưu POT dưới dạng PNG bằng Python

  Sử dụng ứng dụng miễn phí để xem trình diễn về quá trình chuyển đổi POT sang PNG.

  Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi POT thành PNG

  Hãy thử ứng dụng miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PPT sang PNG

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POT sang nhiều định dạng tệp khác. Xem các chuyển đổi được hỗ trợ khác bên dưới

  POT TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  POT TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  POT TO FODP (Bản trình bày XML phẳng OpenDocument)
  POT TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POT TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POT TO JPG (Hình ảnh JPEG)
  POT TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POT TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POT TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  POT TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  POT TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  POT TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POT TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POT TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POT TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POT TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  POT TO SWF (Định dạng SWF)
  POT TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  POT TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)