HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Chuyển đổi POTX sang XPS bằng Python

Thư viện PowerPoint Python mạnh mẽ để chuyển đổi POTX sang XPS

Chuyển đổi POTX sang XPS bằng Python

Bạn cần chuyển đổi các tệp POTX sang XPS theo lập trình? Sử dụng * Aspose.Slides cho Python qua .NET * , bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng POTX sang XPS chỉ với một vài dòng mã Python.

Là một API xử lý bản trình bày hiện đại, Aspose.Slides for Python tạo XPS từ POTX một cách nhanh chóng. Kiểm tra chất lượng của chuyển đổi POTX sang XPS ngay trong [trình duyệt] của bạn ( https://products.aspose.app/slides/conversion) . Thư viện PPTX của Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi các tệp POTX sang nhiều định dạng phổ biến.

Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau:

Bảng điều khiển / Thiết bị đầu cuối

> pip install aspose.slides

Cách chuyển đổi POTX sang XPS bằng Python

Đây là các bước để chuyển đổi tệp POTX sang XPS bằng Python.

 1. Tải tệp POTX với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.XPS làm tham số

 3. Tệp POTX sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi Python, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm ).
 • Python 3.5 trở lên
 • Aspose.Slides cho Python được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi Python từ POTX sang XPS


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.potx") as presentation:
  presentation.save("presentation.xps", slides.export.SaveFormat.XPS)
 
 • Lưu POTX dưới dạng XPS bằng Python

  Sử dụng ứng dụng miễn phí để xem trình diễn về quy trình chuyển đổi POTX sang XPS.

  Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi POTX thành XPS

  Hãy thử ứng dụng Collage miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POTX sang nhiều định dạng tệp khác. Xem các chuyển đổi được hỗ trợ khác bên dưới

  POTX TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  POTX TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  POTX TO FODP (Bản trình bày XML phẳng OpenDocument)
  POTX TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POTX TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POTX TO JPG (Hình ảnh JPEG)
  POTX TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POTX TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POTX TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  POTX TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  POTX TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POTX TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POTX TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POTX TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  POTX TO SWF (Định dạng SWF)
  POTX TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)