HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Chuyển đổi PPSX sang PDF bằng Python

Thư viện PowerPoint Python mạnh mẽ để chuyển đổi PPSX sang PDF

Chuyển đổi PPSX sang PDF bằng Python

Bạn cần chuyển đổi tệp PPSX sang PDF theo lập trình? Sử dụng * Aspose.Slides cho Python qua .NET * , bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi PPSX sang định dạng PDF chỉ với một vài dòng mã Python.

Là một API xử lý bản trình bày hiện đại, Aspose.Slides for Python tạo PDF từ PPSX một cách nhanh chóng. Kiểm tra chất lượng của chuyển đổi PPSX sang PDF ngay trong [trình duyệt] của bạn ( https://products.aspose.app/slides/conversion) . Thư viện PPTX của Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi các tệp PPSX sang nhiều định dạng phổ biến.

Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau:

Bảng điều khiển / Thiết bị đầu cuối

> pip install aspose.slides

Cách chuyển đổi PPSX sang PDF bằng Python

Đây là các bước để chuyển đổi tệp PPSX sang PDF bằng Python.

 1. Tải tệp PPSX với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.PDF làm tham số

 3. Tệp PPSX sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi Python, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm ).
 • Python 3.5 trở lên
 • Aspose.Slides cho Python được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi PPSX sang PDF Python


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.ppsx") as presentation:
  presentation.save("presentation.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)
 
 • Lưu PPSX dưới dạng PDF bằng Python

  Sử dụng ứng dụng miễn phí để xem trình diễn về quy trình chuyển đổi PPSX sang PDF.

  Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPSX thành PDF

  Hãy thử ứng dụng miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PPT sang PDF

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi PPSX sang nhiều định dạng tệp khác. Xem các chuyển đổi được hỗ trợ khác bên dưới

  PPSX TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  PPSX TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  PPSX TO FODP (Bản trình bày XML phẳng OpenDocument)
  PPSX TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  PPSX TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  PPSX TO JPG (Hình ảnh JPEG)
  PPSX TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  PPSX TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  PPSX TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  PPSX TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  PPSX TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  PPSX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSX TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  PPSX TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  PPSX TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  PPSX TO SWF (Định dạng SWF)
  PPSX TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  PPSX TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)