HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Chuyển đổi PPT sang SVG bằng Python

Thư viện PowerPoint Python mạnh mẽ để chuyển đổi PPT sang SVG

Chuyển đổi PPT sang SVG bằng Python

Bạn cần chuyển đổi các tệp PPT sang SVG theo lập trình? Sử dụng * Aspose.Slides cho Python qua .NET * , bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng PPT sang SVG chỉ với một vài dòng mã Python.

Là một API xử lý bản trình bày hiện đại, Aspose.Slides for Python tạo SVG từ PPT một cách nhanh chóng. Kiểm tra chất lượng của chuyển đổi PPT sang SVG ngay trong [trình duyệt] của bạn ( https://products.aspose.app/slides/conversion) . Thư viện PPTX của Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi các tập tin PPT sang nhiều định dạng phổ biến.

Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau:

Bảng điều khiển / Thiết bị đầu cuối

> pip install aspose.slides

Cách chuyển đổi PPT sang SVG bằng Python

Đây là các bước để chuyển đổi tệp PPT sang SVG bằng Python.

 1. Tải tệp PPT với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.SVG làm tham số

 3. Tệp PPT sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi Python, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm ).
 • Python 3.5 trở lên
 • Aspose.Slides cho Python được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi PPT sang SVG Python


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.ppt") as presentation:
  for slide in presentation.slides:
    with open("presentation_slide_{0}.svg".format(str(slide.slide_number)), "wb") as file:
      slide.write_as_svg(file)
 
 • Lưu PPT dưới dạng SVG bằng Python

  Sử dụng ứng dụng miễn phí để xem trình diễn về quá trình chuyển đổi PPT sang SVG.

  Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPT thành SVG

  Hãy thử ứng dụng Collage miễn phí của chúng tôi

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi PPT sang nhiều định dạng tệp khác. Xem các chuyển đổi được hỗ trợ khác bên dưới

  PPT TO BMP (Hình ảnh bitmap)
  PPT TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  PPT TO FODP (Bản trình bày XML phẳng OpenDocument)
  PPT TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  PPT TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  PPT TO JPG (Hình ảnh JPEG)
  PPT TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  PPT TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  PPT TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  PPT TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  PPT TO POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  PPT TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  PPT TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  PPT TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  PPT TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  PPT TO SWF (Định dạng SWF)
  PPT TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  PPT TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)