แปลงรหัสสีด้วย C#

ใช้ไลบรารี C# เพื่อแปลงระหว่างรูปแบบสี - RGB, HEX, HSL, HSV, CMYK, LAB, XYZ เป็นต้น

แปลงรหัสสีโดยใช้ C#

Aspose.SVG สำหรับ .NET API มีไลบรารี C# ความเร็วสูงที่คุณสามารถใช้สำหรับงานแยกวิเคราะห์ SVG ต่างๆ คุณลักษณะหนึ่งของ API คือการเข้าถึงได้ง่ายเพื่อทำงานกับปริภูมิสีที่หลากหลาย คลาส Color ช่วยให้คุณสามารถแยกวิเคราะห์สี (เช่น RGB, HEX, HSL, HWB, CMYK, NCOL, LCH, OKLCH, LAB, OKLAB) จากการแทนค่าสตริง และแปลงให้เป็นสเปซสีที่ต้องการ รหัสสีและรูปแบบมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ ศิลปะ และอื่นๆ งานที่แตกต่างกันอาจต้องการรูปแบบสีที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีฟังก์ชันการแปลงสี


รหัส C# ของการแปลง HEX เป็น RGB

ไลบรารี C# ความเร็วสูงช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ .NET สามารถแปลงรหัสสีระหว่างรูปแบบยอดนิยมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น HEX, RGB, HSL, HSV, HWB, CMYK, XYZ, LAB, OKLAB, LCH, OKLCH เป็นต้น การแปลงสีสามารถทำได้ ทำในโค้ดไม่กี่บรรทัด:

แปลง HEX เป็น RGB - C#


// Parse HEX color from a string
var color = Color.FromString("#DEB487");
// Convert HEX to RGB 
string rgbColor = color.ToRgbString();
// Print result to console
Console.WriteLine(rgbColor);
//result should be: rgb(222, 180, 135)

สี SVG ในเอกสาร

รหัสสีหรือรูปแบบสีมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิธีการอธิบายและกำหนดสี และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ การออกแบบ การพิมพ์หลายภาพ การถ่ายภาพ ศิลปะ ฯลฯ และสำหรับงานต่างๆ รูปแบบสีที่แตกต่างกันก็เป็นที่ต้องการ ดังนั้น บางครั้งคุณอาจต้องแปลงรูปแบบสี

โปรดไปที่เอกสารประกอบของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน Aspose.SVG API และพิจารณาตัวอย่าง C# สำหรับสถานการณ์การประมวลผล SVG ทั่วไป ในบทความเอกสารประกอบ How to Change SVG Color คุณสามารถดูวิธีการเปลี่ยนสีขององค์ประกอบและพื้นหลังในรูปภาพ SVG โดยใช้ไลบรารี Aspose.SVG .NET บทความ SVG Color เจาะลึกวิธีการเปลี่ยนสีข้อความและรูปร่าง SVG คุณจะพบภาพรวมของวิธีการกำหนดสี รวมถึงวิธีต่างๆ ที่คุณสามารถควบคุมความโปร่งใสของเนื้อหา SVG


ตัวแปลงสีออนไลน์

ตัวแปลงสี เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นออนไลน์ฟรีที่ให้คุณแปลงสีระหว่างรหัสสีต่างๆ เช่น RGB, HEX, HSL, HSV, HWB, LAB, CMYK, LCH, XYZ, OKLAB, OKLCH, RGBA, HSLA ฯลฯ ง่ายมาก เพื่อใช้และทำงานบนเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการใด ๆ คุณจะได้รับผลลัพธ์ทันทีหลังจากป้อนรหัสสีที่คุณต้องการแปลง

การติดตั้ง Aspose.SVG สำหรับไลบรารี .NET

Aspose.SVG สำหรับ .NET เป็นไลบรารีที่ยืดหยุ่นข้ามแพลตฟอร์มซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการประมวลผลและเรนเดอร์เอกสาร SVG มันรวมเข้ากับแอพ .NET ของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อทำงานกับไฟล์ SVG โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม SVG .NET API ของเราสามารถใช้กับภาษา .NET ใดก็ได้ เช่น C#, VB.NET, ASP.NET เป็นต้น ทำงานได้ดีพอๆ กันบนระบบปฏิบัติการใดๆ ที่สามารถติดตั้ง Mono (รองรับ .NET 4.0 Framework) หรือใช้ .NET แกนกลาง ซึ่งรวมถึง Windows, Linux และ macOS

การติดตั้ง Aspose.SVG สำหรับ .NET ผ่าน NuGet :

  1. การใช้คอนโซลตัวจัดการแพ็คเกจ
  2. การใช้ NuGet Package Manager GUI

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งไลบรารี C# โปรดดูที่ เอกสาร Aspose.SVG

ตัวแปลงสีอื่น ๆ ที่รองรับ