Aspose.SVG для .NET – це гнучка бібліотека для обробки файлів SVG, яка повністю сумісна з її специфікаціями. API може легко завантажувати, зберігати та конвертувати файли SVG, а також читати та переглядати елементи файлів через свою об’єктну модель документа (DOM). API не залежить від будь-якого іншого програмного забезпечення та дає змогу розробникам працювати з файлами SVG, не вдаючись до основних деталей формату.

Використання бібліотеки C# Aspose.SVG у вашому проекті дозволяє виконувати такі завдання:

Розширені функції Aspose.SVG for .NET API

Редагувати та зберігати файли SVG

Повний контроль над вузлами SVG

Змінити властивості вузла

Навігація вмістом за допомогою запиту XPath

Навігація за допомогою селекторів CSS, обходу елементів і документів

Перетворення SVG за допомогою C#

Aspose.SVG для .NET може читати та конвертувати SVG у PDF, XPS та основні формати зображень. Процес перетворення простий і надійний, що робить SVG .NET API ідеальним вибором. Ви можете використовувати API у своїй програмі C# або будь-якій іншій програмі .NET для розробки програм-конвертерів, не вдаючись у деталі основних форматів файлів. Ось кілька рядків коду для перетворення між форматами.

Перетворення SVG на PNG - C#


   
using Aspose.Svg;
using System.IO;
using Aspose.Svg.Saving;
using Aspose.Svg.Converters;
...
  
  // Initialize an SVG document from a file
  using (var document = new SVGDocument("input.svg"))
  {
  	// Create an instance of the ImageSaveOptions class
  	var pngSaveOptions = new ImageSaveOptions();  
  
    // Convert SVG to PNG
  	Converter.ConvertSVG(document, pngSaveOptions, "output.png");
  }


Ви можете спробувати онлайн SVG Converter, перейшовши за посиланням.

Інші підтримувані перетворення SVG:

Перетворення растрового зображення на векторне

Перетворити зображення на векторне дуже легко за допомогою Aspose.SVG API. Простір імен ImageVectorization містить класи та інтерфейси для реалізації процесу векторизації зображень. Наступний фрагмент коду демонструє використання класу ImageVectorizer для векторизації зображень:

Перетворення зображення на вектор - C#


   
using Aspose.Svg.ImageVectorization;
using Aspose.Svg.Saving;
...
  
	// Initialize an instance of the ImageVectorizer class
	var vectorizer = new ImageVectorizer
	{
		Configuration = 
		{
			TraceSmoother =  new ImageTraceSmoother(1),
			TraceSimplifier = new ImageTraceSimplifier(0.5f),
			ColorsLimit = 3
		}
	};
	
	// Vectorize raster image from the specified file
	using var document = vectorizer.Vectorize("input.png");
	
	// Save vectorized image as SVG file 
	document.Save("output.svg");Ви можете безкоштовно спробувати онлайн Image Vectorizer.

Інші підтримувані Векторизатори:

Об’єднання SVG на C#

Метод Renderer() дає вам можливість надсилати кілька документів одночасно на вихідний пристрій візуалізації та об’єднувати їх. Об’єднання документів можна виконати за допомогою кількох рядків коду:

Об’єднати SVG у PDF – C#


   
using Aspose.Svg;
using Aspose.Svg.Rendering;
using Aspose.Svg.Rendering.Pdf;
...  
	
	// Initialize SVG documents from files to merge later
	using (var document1 = new SVGDocument("input1.svg"))
	using (var document2 = new SVGDocument("input2.svg"))
	using (var document3 = new SVGDocument("input3.svg"))
	{
		// Create an instance of SvgRenderer
		using (var renderer = new SvgRenderer())
		{
			// Create an instance of PdfDevice
			using (var device = new PdfDevice("output.pdf"))
			{
				// Merge all SVG documents to PDF
				renderer.Render(device, document1, document2, document3);
			}
		}
	}Інші підтримувані Об’єднання:

  

Support and Learning Resources