Об’єднайте JPG у PNG за допомогою C#

JPEG — стандартний формат зображення, розроблений Joint Photographic Experts Group. JPEG може відображати яскраві та барвисті зображення та досягати кращої якості зображення з найменшим розміром зображення. PNG відноситься до типу формату файлу растрового зображення, який використовує стиснення без втрат, що робить його популярним серед користувачів. Кожен формат зображення має свої плюси та мінуси, і в багатьох випадках вам може знадобитися об’єднати зображення JPG і зберегти їх як один файл PNG. За допомогою Aspose.SVG для .NET API можна об’єднати JPG у PNG програмним шляхом. Потужний C# API допомагає швидко та високоякісно комбінувати файли JPG!


Приклад коду C# для об’єднання JPG у PNG

Легко об’єднайте кілька файлів JPG і збережіть результат як один PNG! Об’єднання зображень можна виконати за допомогою кількох рядків коду:


Об’єднати JPG у PNG – C#

// Images to merge 
var images = new string[] { @"image1.jpg", "image2.jpg" };
// Initialize a new instance of SVGDocument
using (var document = new SVGDocument())
{
  // Declare an image function
  SVGImageElement CreateThumbnail(string imagePath, int width, int height)
  {
    var image = (SVGImageElement)document.CreateElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "image");
    image.Href.BaseVal = imagePath;
    image.Width.BaseVal.Value = width;
    image.Height.BaseVal.Value = height;
    return image;
  }
  // Set a thumbnail size
  const int thumbnailWidth = 200;
  const int thumbnailHeight = 200;
  const int thumbnailMargin = 10;
  // Create thumbnails merging loop
  for (var i = 0; i < images.Length; i++)
  {
    // Create a thumbnail
    var thumbnail = CreateThumbnail(images[i], thumbnailWidth, thumbnailHeight);
    // Define coordinates 
    thumbnail.X.BaseVal.Value = 0;
    thumbnail.Y.BaseVal.Value = (thumbnailHeight + thumbnailMargin) * i;
    // Append the thumbnail to the document
    document.DocumentElement.AppendChild(thumbnail);
  }
  // Define saving options
  var options = new ImageRenderingOptions
  {
    Format = ImageFormat.Png,
    PageSetup =
    {
      Sizing = SizingType.FitContent
    }
  };  
  // Render document 
  document.RenderTo(new ImageDevice(options, "merged.png"));
}Кроки для об’єднання JPG у PNG за допомогою C#

 1. Визначте зображення JPG для об’єднання.
 2. Ініціалізуйте новий екземпляр класу SVGDocument.
 3. Оголошення функції зображення. Використовуйте метод CreateElementNS(namespaceURI, qualifiedName) класу SVGDocument, щоб створити екземпляр зображення. Простір імен URI namespaceURI встановлює посилання на специфікацію W3C SVG. qualifiedName має містити назву тегa елемента image.
 4. Викличте функцію зображення, щоб створити об’єкт мініатюри.
 5. Щоб додати мініатюри до документа, скористайтеся методом AppendChild().
 6. Використовуйте один із конструкторів ImageRenderingOptions() , щоб ініціалізувати новий екземпляр класу ImageRenderingOptions. Ви можете налаштувати процес візуалізації, вказавши розмір сторінки, формат зображення тощо. PNG використовується як стандартний формат зображення.
 7. Створіть екземпляр ImageDevice за допомогою конструктора ImageDevice() .
 8. Викличте метод RenderTo(device) , щоб надіслати поточний документ на вихідний пристрій візуалізації.
 9. Кілька зображень JPG буде збережено в один файл PNG за вказаним шляхом.

Високошвидкісна бібліотека C# дозволяє розробникам .NET швидко й ефективно об’єднувати файли JPG в одне зображення PNG. Простір імен Aspose.Svg.Rendering.Image надає певні класи пристроїв, а також кілька класів параметрів візуалізації, відповідальних за рендеринг до растрових форматів: JPEG, PNG, BMP, GIF і TIFF. Перегляньте нашу Документацію , щоб дізнатися докладніше про використання функцій API Aspose.SVG.


Об’єднання Зображень Онлайн

Aspose.SVG пропонує безкоштовний онлайн-застосунок Image Merger , який об’єднує кілька зображень в один файл. Ви можете вибрати тип об’єднання зображень для різних вихідних файлів, таких як SVG, JPG, PNG, BMP, ICO, GIF або TIFF, і зберегти результат в одному з таких вихідних форматів: JPG, PNG або SVG. Наш додаток багатофункціональний. Ви можете створювати колажі зображень, редагувати та маніпулювати зображеннями перед об’єднанням. Image Merger дозволяє вільно додавати зображення, обертати, масштабувати, додавати фони, фільтри та переміщувати кожне зображення, поки ви не будете задоволені кінцевим результатом вашого дизайну.


FAQ

1. Як об’єднати декілька JPG у PNG файл?

У щоденній роботі вам іноді необхідно об’єднати два чи більше зображень JPG. Aspose.SVG дозволяє об’єднувати JPG в інші формати будь-яким способом – онлайн чи програмно. Онлайн Image Combiner допомагає швидко та високоякісно поєднувати зображення. C# API надає клас Renderer для відтворення та об’єднання файлів JPG програмним шляхом.

2. У яких форматах я можу зберегти результат об’єднання JPG на C#?

Ви можете зберегти результат об’єднання JPG у найпоширеніших форматах, таких як JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF тощо.

3. Навіщо об’єднувати кілька файлів JPG?

Є багато причин, чому вам знадобиться об’єднати кілька зображень в одне. Наприклад, ви хочете зробити колаж або створити новий малюнок на основі кількох зображень JPG. Можливо, вам необхідно об’єднати JPG і зберегти результат як PNG для зручного зберігання чи надсилання.

Початок роботи з .NET SVG API

Якщо ви зацікавлені в розробці масштабованої векторної графіки та її застосуванні, встановіть наш гнучкий, високошвидкісний Aspose.SVG для .NET API із потужним набором інтерфейсів для C# та інших мов програмування .NET.
Встановіть із командного рядка як nuget install Aspose.SVG або через консоль диспетчера пакетів Visual Studio за допомогою Install-Package Aspose.SVG. Крім того, отримайте офлайн-інсталятор MSI або бібліотеки DLL у ZIP-файлі з завантажень. Aspose.SVG для .NET API — це окрема бібліотека, яка не залежить від будь-яке програмне забезпечення для обробки документів SVG.
Щоб отримати докладніші відомості про встановлення бібліотеки C# і системні вимоги, зверніться до документації Aspose.SVG.

Інші підтримувані Об’єднання

Ви можете поєднувати зображення з файлами інших форматів:

JPG to JPG (JPEG Image)
JPG to PNG (Portable Network Graphics)
JPG to BMP (Bitmap Image)
JPG to GIF (Graphical Interchange Format)
JPG to TIFF (Tagged Image Format)
PNG TO PNG (Portable Network Graphics)
PNG to JPG (JPEG Image)
PNG to BMP (Bitmap Image)
PNG to GIF (Graphical Interchange Format)
PNG to TIFF (Tagged Image Format)
GIF to JPG (JPEG Image)
GIF to PNG (Portable Network Graphics)
SVG TO PDF (Portable Document Format)
SVG TO XPS (XML Paper Specifications)
SVG TO BMP (Bitmap Image)
SVG TO IMAGE (Image formats)
SVG TO JPEG (JPEG Image)
SVG TO GIF (Graphical Interchange Format)
SVG to PNG (Portable Network Graphics)
SVG TO TIFF (Tagged Image Format)