Об’єднання SVG у PNG за допомогою C#

SVG є одним із найбільш використовуваних форматів для створення веб-сайтів і друку графіки для досягнення масштабованості. Але іноді вам потрібно об’єднати файли SVG і зберегти їх як один документ в іншому форматі. PNG відноситься до типу формату файлу растрового зображення, який використовує стиснення без втрат. PNG широко використовується для передачі зображень через мережу та відображення фотографій і графіки на веб-сторінках і сховищах хмарних дисків. За допомогою Aspose.SVG для .NET API можна об’єднати SVG у PNG програмним шляхом. Потужний C# API допомагає швидко та високоякісно поєднувати файли SVG!


Приклад коду C# для об’єднання SVG у PNG

Високошвидкісна бібліотека C# дозволяє розробникам .NET швидко й ефективно об’єднувати файли SVG і конвертувати об’єднаний результат в інші популярні формати, такі як PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, GIF і TIFF. Об’єднання документів можна виконати за допомогою кількох рядків коду:


Об’єднати SVG у PNG – C#

// Initialize SVG documents from files to merge 
using (var document1 = new SVGDocument("document1.svg"))
using (var document2 = new SVGDocument("document2.svg"))
using (var document3 = new SVGDocument("document3.svg"))
{
  // Create an instance of SvgRenderer
  using var renderer = new Aspose.Svg.Rendering.SvgRenderer();	
  // Create an instance of ImageDevice
  using var device = new Aspose.Svg.Rendering.Image.ImageDevice("result.png");
  // Merge SVG to PNG
  renderer.Render(device, document1, document2, document3);        
}Кроки для об’єднання SVG у PNG за допомогою C#

 1. Завантажте документ SVG за допомогою одного з конструкторів SVGDocument() .
 2. Створіть новий екземпляр класу SvgRenderer.
 3. Використовуйте конструктор ImageDevice() , щоб ініціалізувати новий екземпляр класу ImageDevice.
 4. Викличте метод Render() , щоб об’єднати декілька зображень SVG до PNG файлу.
 5. Кілька файлів SVG буде збережено в PNG файлі за вказаним шляхом.

Простір імен Aspose.Svg.Rendering реалізує простий доступ до методів Render(). Ви можете швидко виконати об’єднання SVG і експортувати результат об’єднання в такі популярні формати, як PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF і GIF. Перегляньте нашу Документацію , щоб дізнатися докладніше про використання функцій API Aspose.SVG. У статті документації Як об’єднати файли SVG, ви можете розглянути приклади об’єднання SVG на C#.


Об’єднання Зображень Онлайн

Aspose.SVG пропонує безкоштовний онлайн-застосунок Image Merger , який об’єднує кілька зображень в один файл. Ви можете вибрати тип об’єднання зображень для різних вихідних файлів, таких як SVG, JPG, PNG, BMP, ICO, GIF або TIFF, і зберегти результат в одному з таких вихідних форматів: JPG, PNG або SVG. Наш додаток багатофункціональний. Ви можете створювати колажі зображень, редагувати та маніпулювати зображеннями перед об’єднанням. Image Merger дозволяє вільно додавати зображення, обертати, масштабувати, додавати фони, фільтри та переміщувати кожне зображення, поки ви не будете задоволені кінцевим результатом вашого дизайну.


FAQ

1. Як об’єднати декілька SVG у PNG файл?

У щоденній роботі вам іноді необхідно об’єднати два чи більше зображень SVG. Aspose.SVG дозволяє об’єднувати SVG в інші формати будь-яким способом – онлайн чи програмно. Онлайн Image Combiner допомагає швидко та високоякісно поєднувати зображення. C# API надає клас Renderer для відтворення та об’єднання файлів SVG програмним шляхом.

2. У яких форматах я можу зберегти результат об’єднання SVG на C#?

Ви можете зберегти результат об’єднання SVG у найпоширеніших форматах, таких як JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF тощо.

3. Навіщо об’єднувати кілька файлів SVG?

Є багато причин, чому вам знадобиться об’єднати кілька зображень в одне. Наприклад, ви хочете зробити колаж або створити новий малюнок на основі кількох зображень SVG. Можливо, вам необхідно об’єднати SVG і зберегти результат як PNG для зручного зберігання чи надсилання.

Початок роботи з .NET SVG API

Якщо ви зацікавлені в розробці масштабованої векторної графіки та її застосуванні, встановіть наш гнучкий, високошвидкісний Aspose.SVG для .NET API із потужним набором інтерфейсів для C# та інших мов програмування .NET.
Встановіть із командного рядка як nuget install Aspose.SVG або через консоль диспетчера пакетів Visual Studio за допомогою Install-Package Aspose.SVG. Крім того, отримайте офлайн-інсталятор MSI або бібліотеки DLL у ZIP-файлі з завантажень. Aspose.SVG для .NET API — це окрема бібліотека, яка не залежить від будь-яке програмне забезпечення для обробки документів SVG.
Щоб отримати докладніші відомості про встановлення бібліотеки C# і системні вимоги, зверніться до документації Aspose.SVG.

Інші підтримувані Об’єднання

Ви можете об’єднати SVG і зображення з файлами інших форматів:

JPG to JPG (JPEG Image)
JPG to PNG (Portable Network Graphics)
JPG to BMP (Bitmap Image)
JPG to GIF (Graphical Interchange Format)
JPG to TIFF (Tagged Image Format)
PNG TO PNG (Portable Network Graphics)
PNG to JPG (JPEG Image)
PNG to BMP (Bitmap Image)
PNG to GIF (Graphical Interchange Format)
PNG to TIFF (Tagged Image Format)
GIF to JPG (JPEG Image)
GIF to PNG (Portable Network Graphics)
SVG TO PDF (Portable Document Format)
SVG TO XPS (XML Paper Specifications)
SVG TO BMP (Bitmap Image)
SVG TO IMAGE (Image formats)
SVG TO JPEG (JPEG Image)
SVG TO GIF (Graphical Interchange Format)
SVG to PNG (Portable Network Graphics)
SVG TO TIFF (Tagged Image Format)