Konverze souborů Microsoft Project přes C#

Převeďte Microsoft Project MPP, MPT, MPX do PDF, Excelu, HTML a obrázků včetně BMP, JPG, PNG, TIFF, abyste mohli vytvářet multiplatformní aplikace .NET.

Aplikace Microsoft Project má pomáhat projektovým manažerům s kompletním plánováním, sledováním postupu, přidělováním zdrojů a analýzou zátěže. A kdykoli je potřeba zpracovávat soubory Microsoft Project MPP, MPT, MPX v rámci firemního řešení .NET bez instalace Microsoft Project, je k dispozici API pro zpracování souborů .NET Project. Umí snadno spravovat, vytvářet, upravovat dokumenty i převádět do jiných souborů. Níže uvedený kód funguje perfektně a lze jej snadno integrovat do řešení.

Převod Microsoft Project do PDF

Převod Microsoft Project do PDF, Proces je, Načtěte soubor Microsoft Project MPP, MPT nebo MPX pomocí třídy projektu . Zavolejte metodu uložení as výstupním souborem PDF a SaveFileFormat .PDF jako parametry. Během procesu převodu budou vykresleny všechny úkoly, zdroje a data přiřazení zdrojů.

Kód C# pro převod Microsoft Project do PDF

1. // load the file to be converted

2. var prjectToHTML = new Project(dir + "template.mpp");

3. // save in different formats

4. prjectToHTML.Save(dir + "output.html", SaveFileFormat.HTML);

Převést Microsoft Project na obrázky JPG, PNG, BMP, TIFF

Převod souborů Microsoft Project MPP, MPT, MPX do obrazových formátů je téměř stejný, jediným rozdílem je přípona SaveFileFormat a formát obrázku. Stačí tedy načíst soubor pomocí třídy Project a zavolat metodu uložení a přitom předat příslušný výstupní formát obrázku a SaveFileFormat jako parametry. Pokud jsou potřeba další nastavení obrázků, API poskytuje ImageSaveOptions k ukládání vykreslených obrázků do souborů JPG, PNG, BMP nebo TIFF .

C# kód pro převod Microsoft Project do obrazových formátů

1. // load project file

2. var projectToImages = new Project(dir + "template.mpp");

3. // create ImageSaveOptions with desired Image format currently MPP to JPG

4. var ImageOptions = new ImageSaveOptions(Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.JPEG)

5. {
  CustomPageSize = new SizeF(2200, 1100),
  HorizontalResolution = 96f,
  VerticalResolution = 96f,

  JpegQuality = 70

  };

6. // render data to image format

7. projectToImages.Save(dir + "output.jpg", ImageOptions);

Převod Microsoft Project do HTML

Proces převodu Microsoft Project do HTML je téměř stejný jako u PDF, jediným rozdílem je HTML rozšíření SaveFileFormat. Stačí tedy načíst soubor pomocí třídy Project a zavolat metodu save a přitom předat příslušný výstupní HTML soubor a SaveFileFormat.HTML jako parametry.

C# kód pro převod Microsoft Project do HTML

1. // Read the input Project MPP file
2. Project projectToCSV = new Project("Project.mpp");

3. // Initialize CsvOptions class instance
4. Aspose.Tasks.Saving.CsvOptions CSVOpts = new Aspose.Tasks.Saving.CsvOptions();
5. CSVOpts.TextDelimiter = Aspose.Tasks.Saving.CsvTextDelimiter.Semicolon;

6. // Save output CSV file
7. projectToCSV.Save("output.csv", CSVOpts);

Převeďte Microsoft Project do souboru Excel XLSX, CSV

.NET MS Project Files API poskytuje XlsxOptions pro převod projektu na XLSX a CsvOptions pro převod souborů MPP, MPT, MPX do CSV. Vývojáři mohou pomocí těchto tříd určit relevantní možnosti. Všechny ostatní procesy jsou stejné.

Kód C# pro převod Microsoft Project do CSV

1. // load the file to be converted

2. var prjectToHTML = new Project(dir + "template.mpp");

3. // save in different formats

4. prjectToHTML.Save(dir + "output.html", SaveFileFormat.HTML);