Jak převést JIRA na MPP pomocí řešení API pro C# .NET

Abychom převedli JIRA na MPP, použijeme Aspose.Tasks for .NET API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. OTEVŘENO NuGet správce balíčků, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Spravujte balíčky NuGet pomocí balíčku Visual Studio

Příkaz konzoly Správce balíčků

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky pro převod JIRA na MPP přes C#

Vývojáři mohou snadno načíst a převést soubory JIRA na MPP pomocí několika řádků kódu.

  • Načtěte soubor JIRA s třídou Project
  • Volejte metodu Project.Save
  • Předejte cestu výstupního souboru a SaveFileFormat.JIRA jako parametry

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu konverze se ujistěte, že máte následující předpoklady.

  • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
  • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.



Bezplatná aplikace pro převod JIRA na MPP


General information about JIRA format

Jira je nástroj pro řízení projektů, který lze použít ke zlepšení výkonnosti týmu. Funguje na principu správce úloh počítače, ve kterém můžete sledovat běžící procesy za účelem kontroly dostupných zdrojů. JIRA tedy sleduje projekty a zapojené zaměstnance. V JIRA může projektový manažer rozdělovat zaměstnance podle zadaných úkolů. Například, pokud je rozpracováno 5 projektů, na kterých jsou zapojeni všichni vývojáři, pak se projektový manažer může rozhodnout, že nemá cenu brát do práce další 1 projekt a je nutné počkat na dokončení alespoň jednoho projekt.

What is Jira used for?

Postupem času se funkčnost a schopnosti Jiry zvýšily. Dnes je to produkt, se kterým můžete řídit projekt, jeho procesy až po spuštění hotového produktu. Kromě IT sféry jej lze využít pro marketing, analytiku, testování a další oblasti činnosti.

Why Jira can help:

  • Requirements management, - input data for work on the project. They are described in an additional file (document) so that there are no disagreements in the process of work, as well as so that developers can be guided by them.
  • Product management. In Jira, special roadmaps are created that describe the work on the project step by step. They help to establish mutual understanding among developers, as well as improve communication between departments.
  • Project management. This tool is useful primarily for project managers. With it, you can track each individual task, its current status, as well as all steps from creation to result.


Sekce FAQ

Časté dotazy o formátu JIRA

1. Jak mohu převést JIRA na MPP?

Aspose.Tasks vám umožňuje převádět JIRA do jiných formátů jakýmkoli způsobem – online nebo programově. JIRA můžete převádět v reálném čase pomocí Tasks Converter, , který transformuje vaše soubory rychle a ve vysoké kvalitě. Nahrajte, převeďte JIRA a získejte výsledky během několika sekund.

2. Na jaké další formáty souborů mohu převést JIRA?

Aspose.Tasks API poskytuje širokou škálu JIRA převodů do oblíbených formátů, jako jsou MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF a další.

3. Markdown se nepřevádí správně na JIRA. Jak mohu správně převést MD na JIRA?

Můžete použít optimalizovanou šablonu JIRA nastavením šablony eskalace na: {{details_custom_jira}}.

Další podporované konverze JIRA

JIRA můžete také převést do mnoha dalších formátů souborů:

JIRA TO BMP (Bitmap Image File)
JIRA TO HTML (Hyper Text Markup Language)
JIRA TO JIRA (Proprietary Issue Tracking Product)
JIRA TO JPEG (JPEG Image)
JIRA TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
JIRA TO MPP (Microsoft Project Data File)
JIRA TO MPT (Microsoft Project Template Files)
JIRA TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
JIRA TO PDF (Portable Document Format)
JIRA TO PNG (Portable Network Graphics)
JIRA TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
JIRA TO TIFF (Tagged Image File Format)
JIRA TO TXT (Text Document)
JIRA TO XER (XER file format)
JIRA TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
JIRA TO XLSX (OOXML Excel File)
JIRA TO XML (Extensible Markup Language)
JIRA TO XPS (XML Paper Specifications)