XML JPG PDF XML MPP
  Product Family
XML

Převést MPP na XML přes C#

Exportujte Microsoft® Project MPP do XML na .NET Framework, Mono a COM Interop.

Jak převést MPP do XML pomocí C#

Abychom převedli MPP do XML, použijeme

Aspose.Tasks for .NET

API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Závislost


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky k převodu MPP na XML přes C#

  1. Načtěte soubor MPP s třídou Project
  2. Zavolejte metodu Project.Save
  3. Předejte cestu výstupního souboru a SaveFileFormat.MPP jako parametry

Požadavky na převod

  • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
  • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod MPP na XML C#

 

Bezplatná aplikace pro převod MPP do XML

Check our live demos for MPP to XML conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPP file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant XML file.