PDF JPG PDF XML MPX
  Product Family
PDF

Převést MPX na PDF přes C#

Exportujte Microsoft® Project MPX do PDF na .NET Framework, Mono a COM Interop.

Jak převést MPX do PDF pomocí C#

Abychom převedli MPX do PDF, použijeme

Aspose.Tasks for .NET

API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Závislost


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky k převodu MPX na PDF přes C#

  1. Načtěte soubor MPX s třídou Project
  2. Zavolejte metodu Project.Save
  3. Předejte cestu výstupního souboru a SaveFileFormat.MPX jako parametry

Požadavky na převod

  • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
  • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod MPX na PDF C#

 

Bezplatná aplikace pro převod MPX do PDF

Check our live demos for MPX to PDF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PDF file.