Jak převést MPX na XLS pomocí řešení API pro C# .NET

Abychom převedli MPX na XLS, použijeme Aspose.Tasks for .NET API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. OTEVŘENO NuGet správce balíčků, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Spravujte balíčky NuGet pomocí balíčku Visual Studio

Příkaz konzoly Správce balíčků

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky ke konverzi MPX na XLS přes C#

Vývojáři mohou snadno načíst a převést soubory MPX na XLS pomocí několika řádků kódu.

  • Načtěte soubor MPX s třídou Project
  • Volejte metodu Project.Save
  • Předejte cestu výstupního souboru a SaveFileFormat.MPX jako parametry

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu konverze se ujistěte, že máte následující předpoklady.

  • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
  • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.Bezplatná aplikace pro převod MPX na XLS


General information about MPX format

Soubory MPX jsou známé jako soubory Project Exchange vyvinuté společností Microsoft. Tento soubor obsahuje informace o řízení projektu. S ním mohou uživatelé uložit plán projektu v textovém formátu ASCII, což je velmi výhodné pro uživatele Windows. Soubor MPX je určen jak pro výměnu návrhových dat mezi různými verzemi, tak i pro výměnu projektů a dat z nich do jiných (externích) aplikací. Některé programy třetích stran jsou schopny importovat a exportovat soubory .mpx

Projekty ve formátu MPX lze také otevřít pomocí projektu Master Merlin nebo Stand By Soft na zařízeních Mac. Takové soubory lze také otevřít pomocí Microsoft Project 2010 nebo Seavus Project Viewer v systému Windows. Ale v operačních systémech Linux lze soubory MPX otevřít jako měkký racionální plán nebo MPXJ. Projekt MPX lze otevřít také pomocí jiného softwaru pro plánování projektů, jako je Primavera Project.

How to open a .MPX File?

Chcete-li otevřít soubor, musíte mít jeden z výše uvedených programů, poté na něj můžete dvakrát kliknout. Pokud jsou nakonfigurována přidružení souborů a softwaru, váš počítač bez problémů otevře soubor, který potřebujete. Pokud přidružení nejsou nakonfigurována, budete muset vybrat aplikaci, ke které chcete tento typ přípony přidružit.

Pokud potřebujete extrahovat některé důležité informace ze souboru přípony .mpx, použijte náš konvertor, můžete převést soubor s příponou .mpx do libovolného vhodného formátu

Sekce FAQ

Časté dotazy o formátu MPX

1. Jak mohu převést MPX na XLS?

Aspose.Tasks vám umožňuje převádět MPX do jiných formátů jakýmkoli způsobem – online nebo programově. MPX můžete převádět v reálném čase pomocí Tasks Converter, , který transformuje vaše soubory rychle a ve vysoké kvalitě. Nahrajte, převeďte MPX a získejte výsledky během několika sekund.

2. Na jaké další formáty souborů mohu převést MPX?

Aspose.Tasks API poskytuje širokou škálu MPX převodů do oblíbených formátů, jako jsou MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF a další.

3. Markdown se nepřevádí správně na MPX. Jak mohu správně převést MD na MPX?

Můžete použít optimalizovanou šablonu MPX nastavením šablony eskalace na: {{details_custom_jira}}.

Další podporované konverze MPX

Můžete také převést MPX do mnoha dalších formátů souborů:

MPX TO BMP (Bitmap Image File)
MPX TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
MPX TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
MPX TO JPEG (JPEG Image)
MPX TO MPP (Microsoft Project Data File)
MPX TO MPT (Microsoft Project Template Files)
MPX TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
MPX TO PDF (Portable Document Format)
MPX TO PNG (Portable Network Graphics)
MPX TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
MPX TO SVG (Scalable Vector Graphics)
MPX TO TIFF (Tagged Image File Format)
MPX TO TXT (Text Document)
MPX TO XER (XER file format)
MPX TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
MPX TO XLSX (OOXML Excel File)
MPX TO XML (Extensible Markup Language)
MPX TO XPS (XML Paper Specifications)