Jak převést Primavera XML na XER pomocí řešení API pro C# .NET

Abychom převedli PRIMAVERA-XML na XER, použijeme Aspose.Tasks for .NET API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. OTEVŘENO NuGet správce balíčků, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Spravujte balíčky NuGet pomocí balíčku Visual Studio

Příkaz konzoly Správce balíčků

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky k převodu Primavera XML na XER přes C#

Vývojáři mohou snadno načíst a převést soubory PRIMAVERA-XML na XER pomocí několika řádků kódu.

 • Načtěte soubor PRIMAVERA-XML s třídou Project
 • Volejte metodu Project.Save
 • Předejte cestu výstupního souboru a SaveFileFormat.PRIMAVERA-XML jako parametry

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu konverze se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.Bezplatná aplikace pro převod PRIMAVERA-XML na XER


General information about PRIMAVERA-XML format

Primavera je software pro řízení projektů, který se používá k řízení a kontrole projektů, sledování zdrojů, materiálů a vybavení použitých na projekt. Oracle Primavera P6 – pomocí kterého můžete spravovat projekty, programy a portfolia. Často se používá pro řízení velkých korporací na velkých projektech. Často se stává, že je potřeba projekt převést do jiných formátů, jako je MPP nebo MPX. Konverze mezi těmito rozšířeními se často provádějí pomocí jazyka C#.

Tento formát se často používá ke správě složitých projektů, například ve strojírenství, stavebnictví a managementu. Když je potřeba zajistit jasný time management, správně alokovat zdroje a pochopit, do jakého procesu je ten či onen tým zapojen.

Primavera poskytuje svým uživatelům následující funkce:
 • Selection of the desired combination of strategic projects.
 • Ensuring corporate governance of the project.
 • Improvement of processes and methods.
 • Improved project collaboration.
 • Measuring progress towards achieving goals.
 • Linking projects to strategy.


Sekce FAQ

Časté dotazy o formátu PRIMAVERA-XML

1. Jak mohu převést PRIMAVERA-XML na XER?

Aspose.Tasks vám umožňuje převádět PRIMAVERA-XML do jiných formátů jakýmkoli způsobem – online nebo programově. PRIMAVERA-XML můžete převádět v reálném čase pomocí Tasks Converter, , který transformuje vaše soubory rychle a ve vysoké kvalitě. Nahrajte, převeďte PRIMAVERA-XML a získejte výsledky během několika sekund.

2. Na jaké další formáty souborů mohu převést PRIMAVERA-XML?

Aspose.Tasks API poskytuje širokou škálu PRIMAVERA-XML převodů do oblíbených formátů, jako jsou MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF a další.

3. Markdown se nepřevádí správně na PRIMAVERA-XML. Jak mohu správně převést MD na PRIMAVERA-XML?

Můžete použít optimalizovanou šablonu PRIMAVERA-XML nastavením šablony eskalace na: {{details_custom_jira}}.

Další podporované konverze XML Primavera

Můžete také převést PRIMAVERA-XML do mnoha dalších formátů souborů:

Primavera XML TO BMP (Bitmap Image File)
Primavera XML TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
Primavera XML TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
Primavera XML TO MPP (Microsoft Project Data File)
Primavera XML TO MPT (Microsoft Project Template Files)
Primavera XML TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
Primavera XML TO PDF (Portable Document Format)
Primavera XML TO PNG (Portable Network Graphics)
Primavera XML TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
Primavera XML TO SVG (Scalable Vector Graphics)
Primavera XML TO TIFF (Tagged Image File Format)
Primavera XML TO TXT (Text Document)
Primavera XML TO XER (XER file format)
Primavera XML TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
Primavera XML TO XLSX (OOXML Excel File)
Primavera XML TO XML (Extensible Markup Language)
Primavera XML TO XPS (XML Paper Specifications)