MPX JPG PDF XML XML
  Product Family
MPX

Převést XML na MPX přes C#

Exportujte Microsoft® Project XML do MPX na .NET Framework, Mono a COM Interop.

Jak převést XML do MPX pomocí C#

Abychom převedli XML do MPX, použijeme

Aspose.Tasks for .NET

API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Závislost


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky k převodu XML na MPX přes C#

  1. Načtěte soubor XML s třídou Project
  2. Zavolejte metodu Project.Save
  3. Předejte cestu výstupního souboru a SaveFileFormat.XML jako parametry

Požadavky na převod

  • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
  • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod XML na MPX C#

 

Bezplatná aplikace pro převod XML do MPX

Check our live demos for XML to MPX conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your XML file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant MPX file.