Jak sloučit MPX do PDF pomocí C# nebo řešení .NET API

Abychom mohli sloučit MPX do PDF, použijeme Aspose.Tasks for .NET API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. Otevřete správce balíčků NuGet, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků. Můžete vytvořit spojení mezi MPX a PDF pomocí C#. Nejprve byste měli použít Aspouse.Tasks API pro přístup k projektům MPX a PDF. Dále byste měli získat data ze stávajících polí MPX a porovnat xz s odpovídajícími poli v PDF. Poté byste měli pomocí API vytvořit chybějící pole v PDF. Přidejte nová pole s daty z projektu MPX pomocí .Net. Tento proces sloučí data MPX a PDF do aplikace C#.

Spravujte balíčky NuGet pomocí balíčku Visual Studio

Příkaz konzoly Správce balíčků

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky ke sloučení MPX do PDF přes C#

Vývojáři mohou snadno načíst a sloučit soubory MPX do PDF v několika řádcích kódu.

  • Rozhodněte se, jaké entity z MPX chcete sloučit a jak to chcete namapovat na entity MS Project (příběhy uživatelů => úkoly, datum vytvoření v USA => datum zahájení atd.)
  • Vytvořte novou instanci třídy Project
  • Analyzujte formát MPX, abyste získali požadované entity (například pokud chcete analyzovat záložní soubor *.csv Jira, můžete použít Aspose.Cells)
  • Přidejte analyzované entity do vytvořené instance třídy Project
  • Použijte běžné komponenty .NET k vytvoření a vyplnění formátu záložního souboru MPX (*.csv)

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu konverze se ujistěte, že máte následující předpoklady.

  • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
  • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.Online MPX sloučení

Otestujte kvalitu sloučení MPX přímo ve svém prohlížeči! Načtěte prosím soubory MPX z místního systému souborů nebo adresy URL, vyberte požadovaný výstupní formát a spusťte příklad! Kombinace projektových souborů může být skvělý způsob, jak konsolidovat data a usnadnit jejich správu. Aspose.Tasks Merge Tools je skvělý způsob, jak ušetřit čas a snížit námahu spojenou se správou více souborů MPX. Otestujte kvalitu procesu přímo ve svém prohlížeči, načtěte soubory z místního souborového systému nebo URL, vyberte požadovaný výstupní formát a spusťte příklad. Je to rychlé, snadné, bezpečné a zcela zdarma!

General information about MPX format

Soubory MPX jsou známé jako soubory Project Exchange vyvinuté společností Microsoft. Tento soubor obsahuje informace o řízení projektu. S ním mohou uživatelé uložit plán projektu v textovém formátu ASCII, což je velmi výhodné pro uživatele Windows. Soubor MPX je určen jak pro výměnu návrhových dat mezi různými verzemi, tak i pro výměnu projektů a dat z nich do jiných (externích) aplikací. Některé programy třetích stran jsou schopny importovat a exportovat soubory .mpx

Projekty ve formátu MPX lze také otevřít pomocí projektu Master Merlin nebo Stand By Soft na zařízeních Mac. Takové soubory lze také otevřít pomocí Microsoft Project 2010 nebo Seavus Project Viewer v systému Windows. Ale v operačních systémech Linux lze soubory MPX otevřít jako měkký racionální plán nebo MPXJ. Projekt MPX lze otevřít také pomocí jiného softwaru pro plánování projektů, jako je Primavera Project. ### How to open a .MPX File? Chcete-li otevřít soubor, musíte mít jeden z výše uvedených programů, poté na něj můžete dvakrát kliknout. Pokud jsou nakonfigurována přidružení souborů a softwaru, váš počítač bez problémů otevře soubor, který potřebujete. Pokud přidružení nejsou nakonfigurována, budete muset vybrat aplikaci, ke které chcete tento typ přípony přidružit.

Pokud potřebujete extrahovat některé důležité informace ze souboru přípony .mpx, použijte náš konvertor, můžete převést soubor s příponou .mpx do libovolného vhodného formátu

Sekce FAQ

Časté dotazy o sloučení MPX do PDF

1. Proč je tato fúze MPX užitečná?

MPX Slučování je praktický, výkonný a rychlý nástroj pro spojení několika souborů MPX. Můžete rychle a snadno sloučit dokumenty MPX do jednoho a výsledek uložit ve formátech MPP, MPT, MPX a XML bez jakýchkoli potíží!

2. Jak mohu sloučit MPX?

MPX můžete sloučit online nebo programově. Chcete-li sloučit dokumenty MPX online, jednoduše nahrajte soubory ze svého počítače nebo adresy URL, vyberte požadovaný výstupní formát ze seznamu a stiskněte tlačítko ‚Spustit‘. Výsledek se dočkáte během chvilky. Dále můžete zkopírovat kód C# a použít jej ve vlastní aplikaci pro slučování dokumentů.

3. Mohu sloučit MPX v systémech Linux, Mac OS, iOS nebo Android?

Toto bezplatné online sloučení MPX můžete použít z mobilního zařízení, tabletu nebo počítače. Rozhraní fúze je intuitivní a uživatelsky přívětivé. Náš nástroj je kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy a jejich příslušnými prohlížeči, včetně Windows, Mac OS, Linux, Android a iOS. Ke spuštění tohoto nástroje není nutná žádná další instalace softwaru.