Jak sloučit XML do MPP pomocí C# nebo řešení .NET API

Abychom mohli sloučit XML do MPP, použijeme Aspose.Tasks for .NET API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. Otevřete správce balíčků NuGet, vyhledejte Aspose.Tasks a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků. Můžete vytvořit spojení mezi XML a MPP pomocí C#. Nejprve byste měli použít Aspouse.Tasks API pro přístup k projektům XML a MPP. Dále byste měli získat data ze stávajících polí XML a porovnat xz s odpovídajícími poli v MPP. Poté byste měli pomocí API vytvořit chybějící pole v MPP. Přidejte nová pole s daty z projektu XML pomocí .Net. Tento proces sloučí data XML a MPP do aplikace C#.

Spravujte balíčky NuGet pomocí balíčku Visual Studio

Příkaz konzoly Správce balíčků

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroky ke sloučení XML do MPP přes C#

Vývojáři mohou snadno načíst a sloučit soubory XML do MPP v několika řádcích kódu.

 • Rozhodněte se, jaké entity z XML chcete sloučit a jak to chcete namapovat na entity MS Project (příběhy uživatelů => úkoly, datum vytvoření v USA => datum zahájení atd.)
 • Vytvořte novou instanci třídy Project
 • Analyzujte formát XML, abyste získali požadované entity (například pokud chcete analyzovat záložní soubor *.csv Jira, můžete použít Aspose.Cells)
 • Přidejte analyzované entity do vytvořené instance třídy Project
 • Použijte běžné komponenty .NET k vytvoření a vyplnění formátu záložního souboru XML (*.csv)

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu konverze se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, Mono a COM Interop.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Tasks pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.Online XML sloučení

Otestujte kvalitu sloučení XML přímo ve svém prohlížeči! Načtěte prosím soubory XML z místního systému souborů nebo adresy URL, vyberte požadovaný výstupní formát a spusťte příklad! Kombinace projektových souborů může být skvělý způsob, jak konsolidovat data a usnadnit jejich správu. Aspose.Tasks Merge Tools je skvělý způsob, jak ušetřit čas a snížit námahu spojenou se správou více souborů XML. Otestujte kvalitu procesu přímo ve svém prohlížeči, načtěte soubory z místního souborového systému nebo URL, vyberte požadovaný výstupní formát a spusťte příklad. Je to rychlé, snadné, bezpečné a zcela zdarma!

General information about XML format

XML nebo eXtensible Markup Language je rozšiřitelný značkovací jazyk. Slouží k ukládání a přenosu dat jak mezi aplikacemi, tak přímo v kódu. Je to tedy vidět nejen v API, ale i v kódu programu. Tento formát doporučuje W3C, takže se často používá k přenosu dat do API i SOAP API.

What is XML?

 • A markup language that resembles HTML.
 • Designed to transmit data, not to display them.
 • XML ​​tags are not predefined, you must define the tags you want.
 • XML ​​is described in such a way as to be self-defined.

Why is XML needed?

Původně byl tento formát vynalezen pro rychlé a snadné ukládání a přenos dat mezi aplikacemi a přes internet. Protože je snadno čitelný člověkem i počítačem, začal získávat na popularitě. Data v .xml jsou uložena ve formátu prostého textu, což usnadňuje komprimaci a přenos z jednoho zařízení do druhého.
Důležité! XML není spustitelný programový kód, ale strukturovaný formát dokumentu.

Sekce FAQ

Časté dotazy o sloučení XML do MPP

1. Proč je tato fúze XML užitečná?

XML Slučování je praktický, výkonný a rychlý nástroj pro spojení několika souborů XML. Můžete rychle a snadno sloučit dokumenty XML do jednoho a výsledek uložit ve formátech MPP, MPT, MPX a XML bez jakýchkoli potíží!

2. Jak mohu sloučit XML?

XML můžete sloučit online nebo programově. Chcete-li sloučit dokumenty XML online, jednoduše nahrajte soubory ze svého počítače nebo adresy URL, vyberte požadovaný výstupní formát ze seznamu a stiskněte tlačítko ‚Spustit‘. Výsledek se dočkáte během chvilky. Dále můžete zkopírovat kód C# a použít jej ve vlastní aplikaci pro slučování dokumentů.

3. Mohu sloučit XML v systémech Linux, Mac OS, iOS nebo Android?

Toto bezplatné online sloučení XML můžete použít z mobilního zařízení, tabletu nebo počítače. Rozhraní fúze je intuitivní a uživatelsky přívětivé. Náš nástroj je kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy a jejich příslušnými prohlížeči, včetně Windows, Mac OS, Linux, Android a iOS. Ke spuštění tohoto nástroje není nutná žádná další instalace softwaru.