DOCX JPG PDF XML MPP
  Product Family
PDF

Konwertuj MPP na PDF za pomocą C++

Wysokowydajna konwersja MPP do PDF przy użyciu biblioteki C++ bez żadnych zależności.

Jak przekonwertować MPP na PDF za pomocą C++

Aby przekonwertować MPP na PDF, użyjemy

Aspose.Tasks dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Tasks.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Kroki do konwersji MPP na PDF za pomocą C++

  1. Załaduj plik MPP za pomocą Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Wywołaj metodę Save().
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (PDF).
  4. Plik PDF zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
  5. Otwórz plik PDF w kompatybilnym programie.

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
  • Aspose.Tasks dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji MPP do PDF C++

 

Darmowa aplikacja do konwersji MPP na PDF

Convert MPP to PDF right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPP file, it will be converted instantly to PDF.
  You will get the download link.