DOCX JPG PDF XML MPT
  Product Family
XLSX

Konwertuj MPT na XLSX za pomocą C++

Wysokowydajna konwersja MPT do XLSX przy użyciu biblioteki C++ bez żadnych zależności.

Jak przekonwertować MPT na XLSX za pomocą C++

Aby przekonwertować MPT na XLSX, użyjemy

Aspose.Tasks dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Tasks.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Kroki do konwersji MPT na XLSX za pomocą C++

  1. Załaduj plik MPT za pomocą Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Wywołaj metodę Save().
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (XLSX).
  4. Plik XLSX zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
  5. Otwórz plik XLSX w kompatybilnym programie.

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
  • Aspose.Tasks dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji MPT do XLSX C++

 

Darmowa aplikacja do konwersji MPT na XLSX

Convert MPT to XLSX right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPT file, it will be converted instantly to XLSX.
  You will get the download link.