DOCX JPG PDF XML MPX
  Product Family
JPEG

Konwertuj MPX na JPEG za pomocą C++

Wysokowydajna konwersja MPX do JPEG przy użyciu biblioteki C++ bez żadnych zależności.

Jak przekonwertować MPX na JPEG za pomocą C++

Aby przekonwertować MPX na JPEG, użyjemy

Aspose.Tasks dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Tasks.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Kroki do konwersji MPX na JPEG za pomocą C++

  1. Załaduj plik MPX za pomocą Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Wywołaj metodę Save().
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (JPEG).
  4. Plik JPEG zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
  5. Otwórz plik JPEG w kompatybilnym programie.

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
  • Aspose.Tasks dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji MPX do JPEG C++

 

Darmowa aplikacja do konwersji MPX na JPEG

Convert MPX to JPEG right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file, it will be converted instantly to JPEG.
  You will get the download link.