DOCX JPG PDF XML MPX
  Product Family
TXT

Konwertuj MPX na TXT za pomocą C++

Wysokowydajna konwersja MPX do TXT przy użyciu biblioteki C++ bez żadnych zależności.

Jak przekonwertować MPX na TXT za pomocą C++

Aby przekonwertować MPX na TXT, użyjemy

Aspose.Tasks dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Tasks.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Kroki do konwersji MPX na TXT za pomocą C++

  1. Załaduj plik MPX za pomocą Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Wywołaj metodę Save().
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (TXT).
  4. Plik TXT zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
  5. Otwórz plik TXT w kompatybilnym programie.

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
  • Aspose.Tasks dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji MPX do TXT C++

 

Darmowa aplikacja do konwersji MPX na TXT

Convert MPX to TXT right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file, it will be converted instantly to TXT.
  You will get the download link.